Tydzień 33 2018 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z opracowaniem Projektu Wykonawczego (branży drogowej, obiektów inżynierskich, robót branżowych) , Specyfikacji Technicznych (dla przebudowy kolizji) oraz Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

21 sierpnia 2018