Tydzień 34 2018 r.

W tygodniu sprawozdawczym Wykonawca kontynuował prace związane z opracowaniem Projektu Wykonawczego (branży drogowej, obiektów inżynierskich, robót branżowych), Specyfikacji Technicznych (dla przebudowy kolizji) oraz Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

28 sierpnia 2018