Tydzień 32 2019 r.

Wykonawca kontynuuje realizację Robót przygotowawczych, organizacji zapleczy budowy oraz przejazdów, transporty i rozładunki materiałów, zakładanie osnowy geodezyjnej i tyczenia pasa drogowego. Ponadto Wykonawca rozpoczął wykonanie wykopu oraz formowanie nasypu. Wykonawca prowadził w dalszym ciągu odhumusowanie terenu na odcinku 7+200 do 11+700 oraz wykonanie dróg technologicznych w odcinku 5+600 do 7+100. Rozpoczęto przebudowę kolizji SRK2 i TK2. Wykonawca podjął roboty mostowe dla wiaduktu WD-5.8. Dnia 08.08.2019r.ułożono beton pokładowy pod fundament podpór oraz rozpoczęto zbrojenie.

14 sierpnia 2019