Tydzień 31 2019 r.

W tygodniu 31 Wykonawca prowadził roboty przygotowawcze w zakresie wycinki zieleni, organizacji zapleczy budowy oraz przejazdów, transporty i rozładunki materiałów, zakładanie osnowy geodezyjnej oraz tyczenie pasa drogowego. Usunięcie warstwy humusu zostało przeprowadzone w odcinku od 5+900 do 9+100 z wyłączeniem terenów zajętych przez badania archeologiczne. Przebudowa kolizji TK1 i SRK1 została zakończona, a rozpoczęto przebudowę kolizji teletechnicznej i SRK znajdującą się przy linii kolejowej nr 272.

7 sierpnia 2019