Tydzień 31 2018 r.

W dniu 31.07.2018 r. PGW Wody Polskie wydało decyzje o udzielaniu pozwolenia wodnoprawnego.

W dniu 01.08.2018 r. Wykonawca złożył do Wojewody Wielkopolskiego Wniosek o wydanie Decyzji ZRID.

Ponadto Projektant przystąpił do opracowywania Projektu Wykonawczego

7 sierpnia 2018