Tydzień 30 2021 r.

Tydzień 30 ‘2021r.

Wykonawca prowadził roboty drogowe:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : roboty porządkowe, oczyszczanie terenu.
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: roboty porządkowe, oczyszczanie terenu.
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: roboty porządkowe, oczyszczanie terenu.

Wykonawca prowadził roboty na obiektach mostowych:

 • Obiekt WD-5.8 nie prowadzono robót,
 • Obiekt MS/PZ-6.6 nie prowadzono robót,
 • Obiekt WS-7.0 prace porządkowe,
 • Obiekt WS-7.8 prace porządkowe,
 • Obiekt WS-10.1 nie prowadzono robot,
 • Obiekt WS-10.5 nie prowadzono robót,
 • Obiekt MS-10.7 prace porządkowe,
 • Obiekt MS-10.9 prace porządkowe,
 • Obiekt PHZM-01 prace porządkowe,
 • Obiekt PHZM-02 nie prowadzono robót,
 • Obiekt PHZM-03 nie prowadzono robót.

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża instalacyjna:

budowa kanalizacji deszczowej: roboty wykończeniowe przed odbiorem.

 • branża elektroenergetyczna:

budowa oświetlenia drogowego – roboty wykończeniowe przed odbiorem.

 • branża teletechniczna :

budowa kanału technologicznego S11 – roboty wykończeniowe przed odbiorem.

4 sierpnia 2021