Tydzień 30 2019 r.

W Tygodniu 30. realizowane były Roboty przygotowawcze. Wykonawca kontynuował wycinkę zieleni i zakrzewień, organizację zapleczy budowy oraz przejazdów a także transporty i rozładunki materiałów. Wznowiono prace geodezyjne związane z tyczeniem pasa drogowego. Ponadto Wykonawca rozpoczął odhumusowanie na odcinku trasy od km 5+600 do 7+380 oraz rozpoczął przebudowę kolizji teletechnicznej oraz SRK w miejscu projektowanego obiektu WS-7.0.

30 lipca 2019