Tydzień 3 2021 r.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu w okresie 15.12.2020r. do 15.03.2021r. trwa okres zimowy, który nie jest wliczany do Czasu na Ukończenie – czasu realizacji robót. Wykonawca prowadzi roboty w ograniczonym zakresie.

Wykonawca nie prowadził robót drogowych.

Wykonawca nie prowadził robót na obiektach mostowych.

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej – montaż słupów oświetleniowych w km 5+200 do 6+060 oraz w km 7+000 do 7+500
  • branża instalacyjna – przebudowa sieci wod-kan – kolizja W4 w km 7+925
25 stycznia 2021