Tydzień 3 2019 r.

Trwa okres projektowania. Prace projektowe nad Projektami Wykonawczymi branży drogowej, mostowej oraz przezbrojeniowej zostały zakończone i opracowania zostały złożone do przeglądu Inżyniera. W dalszym ciągu Wykonawca kontynuuje prace nad PW kanalizacji deszczowej, melioracji i oświetlenia drogowego.
W dniu 15.01.2019 r. odbyła się Rada Budowy nr 15. Wykonawca przedstawił dotychczasowy postęp prac za okres sprawozdawczy (grudzień 2018) oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnym miesiącu.

22 stycznia 2019