Tydzień 29 2018 r.

Wykonawca kontynuował prace związane z przygotowaniem materiałów do Wniosku o wydanie Decyzji ZRID.

Trwa uzupełnianie Projektu Budowlanego przez Wykonawcę oraz prowadzona jest ponowna analiza Projektu Budowlanego przez zespół Weryfikatorów.

24 lipca 2018