Tydzień 28 2019 r.

Trwa okres realizacji Robót przygotowawczych dla inwestycji. W dalszym ciągu trwa wycinka zieleni w zakresie pasa drogowego oraz organizacja zapleczy budowy oraz przejazdów. W następnym tygodniu planowane jest kontynuacja powyższych prac oraz transport materiałów na place składowe budowy.
Dnia 12.07.2019 r. w Biurze Inżyniera w Kępnie odbyła się Rada Budowy nr 21. Tematem spotkania było omówienie przez Wykonawcę postępu Robót dla okresu sprawozdawczego – miesiąca czerwca 2019.

15 lipca 2019