Tydzień 28 2018r.

W dniu 09.07.2018 r. został zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu dodatek do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

W dniu 10.07.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 12.

W czasie spotkania zebrani omówili stanowisko Wykonawcy na uwagi Inżyniera i Zamawiającego do Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

W dniu 11.07.2018 r. Urząd Gminy Baranów wydał Decyzje o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla budowy łącznika w Baranowie

W dniu 13.07.2018 r. Wykonawca przesłał PKP Zakład Nieruchomości w Poznaniu materiały na Naradę Koordynacyjną (tzw. ZUDP kolejowy).

3 lipca 2018