Tydzień 26 2021 r.

Tydzień 26 ‘2021r.

Wykonawca prowadził roboty drogowe:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : nie prowadzono robót.
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: nie prowadzono robót.
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: wykonano nawierzchnię pasa technologicznego, nawierzchnię z mieszanki niewiązanej 0/31,5, wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej oraz prowadzono prace wykończeniowe – ekran akustyczny E4.

Ponadto w zakresie robót drogowych prowadzono montaż balustrady U-11a, ogrodzenia na drodze S11 oraz zbiorników retencyjnych, a także montaż wygrodzeń dla płazów.

Wykonawca prowadził roboty na obiektach mostowych:

 • Obiekt WD-5.8 nie prowadzono robót,
 • Obiekt MS/PZ-6.6 nie prowadzono robót,
 • Obiekt WS-7.0 nie prowadzono robót,
 • Obiekt WS-7.8 nie prowadzono robót,
 • Obiekt WS-10.1 nie prowadzono robot,
 • Obiekt WS-10.5 nie prowadzono robót,
 • Obiekt MS-10.7 nie prowadzono robót,
 • Obiekt MS-10.9 nie prowadzono robót,
 • Obiekt PHZM-01 nie prowadzono robót,
 • Obiekt PHZM-02 nie prowadzono robót,
 • Obiekt PHZM-03 nie prowadzono robót.

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża instalacyjna:

budowa kanalizacji deszczowej: roboty wykończeniowe przed odbiorem

 • branża elektroenergetyczna:

budowa oświetlenia drogowego – roboty wykończeniowe przed odbiorem.

 • branża teletechniczna :

budowa kanału technologicznego S11 – roboty wykończeniowe przed odbiorem.

5 lipca 2021