Tydzień 26 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania podbudowy zasadniczej 0/45 ( ilości ok. 2 000 m2), humusowania skarp i rowów (ilość 5 000 m2)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie humusowania skarp i rowów (ilość ok. 15 000 m2)
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość 3 000 m2) , podbudowy zasadniczej 0/45 ( ilość 3 000 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 5 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8 – przygotowanie powierzchni płyty do izolacji papą, hydrofobizacja powierzchni betonowych, nawierzchnia na zabudowach chodnikowych
 • WS-7.0 – betonowanie zabudowy chodnikowej, przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego
 • WS-7.8 – przygotowanie powierzchni płyty do izolacji papą, betonowanie zabudowy chodnikowej, hydrofobizacja powierzchni betonowych
 • WS-10.1 – przygotowanie powierzchni płyty do izolacji papą, montaż dylatacji modułowej, hydrofobizacja powierzchni betonowych
 • MS-10.7 – przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego
 • MS-10.9 – przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego
 • WD-11.9 – przygotowanie powierzchni płyty do izolacji papą w obrębie zabudowy chodnikowej, przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinkach T (km 5+250 do 5+350), H (km 6+600 do 7+100), O (km 10+950 do 12+000)
29 czerwca 2020