Tydzień 25 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania podbudowy zasadniczej 0/45 ( ilości ok. 2 000 m2), humusowania skarp i rowów (ilość 5 000 m2)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania nasypu (ilość 5 000 m2), warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość 5 500 m2), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość ok. 3 000 m2) podbudowy bitumicznej AC WMS 16 P przy DW482 (ilość ok. 2 450 m2), warstwy wiążącej AC WMS 16W na węźle Kępno Ł01, Ł02, Ł03, DW482 (ilość 7 105 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość ok. 2 000 m2)
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania nasypu (ilość 4 000 m3), warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość 3 000 m2), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość ok. 10 000 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość ok. 3 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8 – betonowanie zabudowy chodnikowej przed i za obiektem
 • MS/PZ-6.6 – montaż konstrukcji stalowej
 • WS-7.0 – przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego
 • WS-7.8 – przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego
 • WS-10.1 – zbrojenie zabudowy chodnikowej, montaż desek gzymsowych
 • WS-10.5 – zasypka za przyczółkami P1 i P2, budowa murów oporowych w osi 1 i 2
 • MS-10.7 – zbrojenie i betonowanie ścian oporowych w osi 2
 • MS-10.9 – wykop, beton podkładowy i fundamenty murów oporowych w osi 1
 • WD-11.9 – zasypka fundamentów P1 i P3

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinkach C (DP najazd na WD-5.8 od m. Krążkowy), A (DP najazd na WD-5.8 od m. Myjomice) , H (km 6+600 do 7+100), O (km 10+950 do 12+000) i N (km 11+350 do 12+000)
22 czerwca 2020