Tydzień 25 2019 r.

W dniu 18.06.2019 r. Zamawiający wraz z Inżynierem Kontraktu protokolarnie przekazali plac budowy Wykonawcy. Zakończono okres projektowania i oficjalnie rozpoczęto okres Realizacji Robót dla Kontraktu. Wykonawca w najbliższych dniach przystąpi do czynności przygotowawczych, a w szczególności dokona inwentaryzacji dróg i budynków przy trasach transportu masowego, wykona osnowę geodezyjną oraz rozpoznanie saperskie dla terenu budowy.

18 czerwca 2019