Tydzień 24 2021 r.

Tydzień 24 ‘2021r.

Wykonawca prowadził roboty drogowe:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : nie prowadzono robót.
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: nie prowadzono robót.
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: nie prowadzono robót.

Ponadto w zakresie robót drogowych prowadzono montaż oznakowania pionowego – tablic znaków, słupków prowadzących oraz montaż oznakowania poziomego – punktów odblaskowych.

Wykonawca prowadził roboty na obiektach mostowych:

 • Obiekt WD-5.8 obróbka zakończeń skrzydeł,
 • Obiekt MS/PZ-6.6 profilowanie i umocnienie skarp,
 • Obiekt WS-7.0 obróbka zakończeń skrzydeł,
 • Obiekt WS-7.8 obróbka zakończeń skrzydeł,
 • Obiekt WS-10.1 obróbka zakończeń skrzydeł,
 • Obiekt WS-10.5 obróbka zakończeń skrzydeł,
 • Obiekt MS-10.7 obróbka zakończeń skrzydeł,
 • Obiekt MS-10.9 obróbka zakończeń skrzydeł,
 • Obiekt PHZM-01 odmulanie przepustu i profilacja terenu,
 • Obiekt PHZM-02 odmulanie przepustu i profilacja terenu,
 • Obiekt PHZM-03 odmulanie przepustu, profilacja terenu oraz montaż przepustów rurowych.

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża instalacyjna:

budowa kanalizacji deszczowej: roboty wykończeniowe przed odbiorem

 • branża elektroenergetyczna:

budowa oświetlenia drogowego – nie prowadzono robót

 • branża teletechniczna :

budowa kanału technologicznego S11 – roboty wykończeniowe przed odbiorem.

21 czerwca 2021