Tydzień 24 2019 r.

W dniu 14.06.2019 r. Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11. W decyzji ZRID zawarto podział nieruchomości wynikający z realizacji inwestycji, zatwierdzenie projektu budowlanego oraz określenie warunków realizacji robót, przebudowy sieci oraz dróg publicznych. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

18 czerwca 2019