Tydzień 23 2021 r.

Tydzień 23 ‘2021r.

Wykonawca prowadził roboty drogowe:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : nie prowadzono robót.
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: wykonanie warstwy wiążącej AC 11 W, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S na DD 05, układanie geokraty i geowłókniny na zbiorniku retencyjnym ZR-06.
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: wykonanie warstwy wiążącej AC WMS 16W, oraz wykonanie warstwy ścieralnej SMA na DK 11 odc. 2.na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : montaż barier energochłonnych w km 5+400-7+000..

Ponadto w zakresie robót drogowych prowadzono montaż oznakowania pionowego – tablic znaków, słupków prowadzących oraz montaż oznakowania poziomego-punkty odblaskowe.

Wykonawca prowadził roboty na obiektach mostowych:

 • Obiekt WD-5.8 nie prowadzono robót,
 • Obiekt WS-7.8 nie prowadzono robót,
 • Obiekt WS-10.1 nie prowadzono robót,
 • Obiekt WS-10.5 nie prowadzono robót,
 • Obiekt MS-10.7 nie prowadzono robót,
 • Obiekt MS-10.9 nie prowadzono robót,
 • Obiekt PHZM-01 nie prowadzono robót,
 • Obiekt PHZM-02 nie prowadzono robót,
 • Obiekt PHZM-03 nie prowadzono robót.

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża instalacyjna:

budowa kanalizacji deszczowej: roboty wykończeniowe przed odbiorem

 • branża elektroenergetyczna:

budowa oświetlenia drogowego – nie prowadzono robót

 • branża teletechniczna :

budowa kanału technologicznego S11 – roboty wykończeniowe przed odbiorem.

15 czerwca 2021