Tydzień 22 2021 r.

Tydzień 22 ‘2021r.

Wykonawca prowadził roboty drogowe:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : montaż barier energochłonnych w km 5+400-7+000.
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5.
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: montaż barier energochłonnych w km 11+000-13+418, wykonanie podbudowy bitumicznej AC WMS w km 13+260-13+418, wykonanie warstwy wiążącej AC WMS 16W na DK 11 odc. 1 w km 13+260-13+418 oraz wykonanie warstwy ścieralnej SMA na DK 11 odc.1 13+230-13+418.

Ponadto w zakresie robót drogowych prowadzono montaż oznakowania pionowego – tablic znaków, słupków, wysięgników, bramownic oraz malowanie grubowarstwowe oznakowania poziomego.

Wykonawca prowadził roboty na obiektach mostowych:

 • Obiekt WD-5.8 profilowanie i umocnienie skarp stożków,
 • Obiekt WS-7.8 profilacja skarp,
 • Obiekt WS-10.1 montaż wylotów drenaży zaprzyczółkowych,
 • Obiekt WS-10.5 profilacja terenu przy torze nr 2,
 • Obiekt MS-10.7 umocnienie koryta rzeki,
 • Obiekt MS-10.9 umocnienie koryta rzeki,
 • Obiekt PHZM-01 profilacja terenu przy wlotach,
 • Obiekt PHZM-02 profilacja terenu przy wlotach,
 • Obiekt PHZM-03 profilacja terenu przy wlotach.

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża instalacyjna:

budowa kanalizacji deszczowej: roboty wykończeniowe przed odbiorem

 • branża elektroenergetyczna:

budowa oświetlenia drogowego – nie prowadzono robót

 • branża teletechniczna :

budowa kanału technologicznego S11 – roboty wykończeniowe przed odbiorem.

8 czerwca 2021