Tydzień 20 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 5 000 m2) podbudowy zasadniczej 0/45 ( ilości ok. 5 000 m2)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 5 000 m2), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość ok. 6 000 m2), podbudowy bitumicznej AC w km 8+000 do 8+590 (ilość ok. 11 182,8 m2) oraz warstwy wiążącej AC WMS 16W w km 8+010 do 8+570 (ilość ok. 5 888 m2)
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 3 000 m3), warstwy wzmacniającej C3/4 w km 12+200 do 13+400

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8- montaż kotew talerzowych i zbrojenie zabudów chodnikowych
 • MS/PZ-6.6- zbrojenie fundamentu podpory P1 oraz deskowanie i betonowanie fundamentu podpory P2,
 • WS-7.0 – montaż dylatacji modułowej oraz montaż krawężników i kotew talerzowych
 • WS-10.1- zasypka za przyczółkami P1 i P2, budowa murów oporowych w osi 1 i 2,
 • WS-10.5- zasypka za przyczółkami P1 i P2, budowa murów oporowych w osi 1 i 2,
 • WD-11.9 –zbrojenie i deskowanie fundamentów murów w osi 3,

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku J (w km 7+150 do 7+900), K (w km 7+350 do 7+900)
 • urządzeń melioracji wodnych w zakresie przebudowy kanału KNŁ-ZR-03 w km 5+480 do 5+660 S11
19 maja 2020