Tydzień 2 2021 r.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu w okresie 15.12.2020r. do 15.03.2021r. trwa okres zimowy, który nie jest wliczany do Czasu na Ukończenie – czasu realizacji robót. Wykonawca prowadzi roboty w ograniczonym zakresie.

Wykonawca nie prowadził robót drogowych.

Wykonawca nie prowadził robót na obiektach mostowych.

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej – montaż słupów oświetleniowych na Węźle Kępno Krążkowy
  • branża teletechniczna – budowa kanału technologicznego S11
18 stycznia 2021