Tydzień 18 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 1 000 m3) oraz podbudowy warstwy zasadniczej 0/45 ( odcinek próbny) w km 6+000 do 6+500 strona lewa
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 10 000 m3),
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie budowy nasypu w km 11+000 do 13+000 (ilość ok. 4 000 m3) oraz wykonanie podłoża pod konstrukcję

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • MS/PZ-6.6 – wykop i beton podkładowy pod fundament podpory P1 i P2,
 • WS-7.0 – zasypka za przyczółkami P2, izolacja ścian przyczółków,
 • WS-7.8- zasypka za przyczółkiem P1, montaż dylatacji modułowej,
 • WS-10.1- zasypka za przyczółkami P1 i P2, budowa murów oporowych w osi 1 i 2,
 • WS-10.5- fundamenty murów oporowych w osi 1,
 • MS-10.9 – betonowanie płyty ustroju nośnego
 • WD-11.9 –demontaż rusztowania i deskowanie ustroju nośnego

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku J w km 7+150 do 7+900, K w km 7+350 do 7+900 oraz N w km 11+350 do 12+000
 • urządzeń melioracji wodnych w zakresie przebudowy kanału KNŁ-02-03 w km 5+660 S11
4 maja 2020