Tydzień 17 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 1 000 m3) oraz warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 12 000 m3),
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 8 000 m3),
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 3 000 m3), wykonanie podłoża pod konstrukcję oraz warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 6 000 m3),

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8 – izolacja papą w obszarze zabudowy chodnikowej,
 • WS-7.0 – izolacja papą w obszarze zabudowy chodnikowej,
 • WS-7.8- zasypka za przyczółkiem P1, izolacja papą w obszarze zabudowy chodnikowej,
 • WS-10.1- zasypka za przyczółkami P1 i P2, budowa murów oporowych w osi 1 i 2,
 • MS-10.7 – deskowanie i betonowanie płyty ustroju nośnego
 • MS-10.9 – zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego
 • WD-11.9 –sprężenie ustroju nośnego

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku C oraz A, budowa wpustu O (w km 10+950 do 12+000), M (w km 9+000 do 10+600), J (w km 7+150 do 7+900), K (w km 7+350 do 7+900) oraz N (w km 11+350 do 12+000)
 • urządzeń melioracji wodnych w zakresie przebudowy kanału KNŁ-02-03 w km 5+660 S11
27 kwietnia 2020