Tydzień 16 2019 r.

Dnia 18.04.2019 r. w Biurze Inżyniera odbyła się Rada Techniczna nr 20. Tematem spotkania były bieżące sprawy projektowe oraz przebieg spraw administracyjno-kontraktowych. Wykonawca przedstawił stan weryfikacji oraz zatwierdzenia Projektów Wykonawczych branży drogowej, kanalizacji deszczowej i branży melioracyjnej, a także przebieg postępowania wydania decyzji ZRID procedowanego przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
Wykonawca oczekuje na wydanie decyzji ZRID. Wojewoda Wielkopolski w piśmie z dnia 12.04.2019r. (dotyczącym wniosku o wydanie decyzji ZRID z dnia 01.08.2018 r.) wyznaczył nową datę załatwienia sprawy do dnia 11.06.2019r. w związku z procedowanym przez RDOŚ postępowaniem dotyczącym przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, rozpatrywaniem przez Ministra Infrastruktury wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych oraz oczekiwaniem na odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Wojewody z dnia 14.03.2019r.

30 kwietnia 2019