Tydzień 14 2019 r.

Trwa okres projektowania. Wykonawca uzyskał dotychczas zatwierdzenie Projektów Wykonawczych dla branży mostowej, branży konstrukcyjnej – ekrany akustyczne oraz rozbiórki, branży teletechnicznej, instalacyjnej, elektroenergetycznej i kolejowej. W dalszym ciągu trwają prace nad złożeniem do przeglądu Inżyniera kompletu dokumentacji STWiORB dla pozostałych robót.
Dnia 05.04.2019 r. w Biurze Inżyniera odbyła się Rada Budowy nr 18. Podczas spotkania został omówiony postęp prac projektowych, plan działań na miesiąc kwiecień oraz bieżące sprawy administracyjne.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, procedujący sprawę uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, poinformował w piśmie z dnia 03.04.2019 r. skierowanym do Wojewody Wielkopolskiego o nowym terminie załatwienia sprawy, tj. 20.05.2019 r.

15 kwietnia 2019