Tydzień 13 2019 r.

W dniu 26.03.2019 r. w siedzibie GDDKiA o. Opole odbyła się Rada Techniczna nr 19. Na spotkaniu omówione zostały sprawy projektowe dotyczące Projektu Wykonawczego branży drogowej. Przyjęto stanowisko do uwag Inżyniera oraz postanowiono, że Wykonawca przedstawi nowe rozwiązanie konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. W zakresie spraw administracyjno-kontraktowych omówiono przebieg postępowania procedowanego przez Urząd Wojewódzki wniosku o wydanie decyzji ZRID.
Dnia 11.03.2019 r. Urząd Wojewódzki w Poznaniu, działając na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, poinformował o zapewnieniu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

15 kwietnia 2019