Tydzień 12 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 2 000 m3), przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni (ilość ok. 6 000 m2), wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 12 500 m2), humusowanie skarp i rowów
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 2 000 m3), wykopów (ilość ok. 5000 m3), wykonanie górnej warstwy nasypu – GWN (ilość ok. 3 000 m3), przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni (ilość ok. 10 000 m2), wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 6 000 m2), humusowanie skarp i rowów
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 5 000 m3).

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8 – zasypka za przyczółkami P1 i P2,
 • WS-7.0 – zasypka za przyczółkami P1 i P2, budowa murów oporowych w osi 1 i 2
 • WS-7.8- zasypka za przyczółkami P1 i P2
 • MS-10.5 – montaż belek strunobetonowych typu T – konstrukcji ustroju nośnego
 • MS-10.7- izolacja powłokowa przyczółków
 • MS-10.9 – zbrojenie korpusu przyczółka P1
 • WD-11.9 – betonowanie ciosów podłożyskowych na podporach P1, P2, P3, przygotowanie podłoża pod konstrukcje wsporczą (rusztowanie) ustroju nośnego

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

 • kanalizacji deszczowej – budowa kolektora M w km 10+160 oraz wpustów w ciągu DW482, DP5599P, na łącznicach L3 i L4 węzła Kępno Wschód
24 marca 2020