Tydzień 11 2021 r.

Wykonawca prowadził roboty drogowe:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie: fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego, montaż barier energochłonnych w km 5+200 – 5+800, podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/45 w km 6+600 – 7+100,
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: montaż słupków ogrodzenia drogowego, podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/45 w km 7+850 – 8+050 (uciąglenie drogi S11 w śladzie starego przebiegu DW482),
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: prace przy budowie zbiornika ZR-10 – układanie i zgrzewanie geomembrany uszczelnienia zbiornika.

Wykonawca nie prowadził robót na obiektach mostowych z uwagi na brak odpowiednich warunków pogodowych niezbędnych do wykonania prac wykończeniowych w zakresie nawierzchni i zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • branża elektroenergetyczna:
  • budowa oświetlenia drogowego trasy zasadniczej S11– roboty wykończeniowe , podłączanie słupów oświetlenia na węźle Baranów.
23 marca 2021