Tydzień 11 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 3 000 m3), wykopów pod rowy drogowe (ilość ok. 2 000 m3), przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni (ilość ok. 10 000 m2), wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 3 000 m2)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 3 000 m3), wykopów (ilość ok. 4000 m3), przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni (ilość ok. 10 000 m2), humusowanie skarp i rowów
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykopów (ilość ok. 3 000 m3).

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8 – zasypka za przyczółkami P1 i P2,
 • WS-7.0 – zasypka za przyczółkami P1 i P2, budowa murów oporowych w osi 1 i 2
 • WS-7.8- zasypka za przyczółkami P1 i P2
 • MS-10.5 – montaż łożysk na przyczółkach P1 i P2, oraz deskowanie, zbrojenie i betonowanie I etapu poprzecznic dla podparcia belek typu T
 • MS-10.7- betonowanie korpusu przyczółka P2
 • MS-10.9 – zbrojenie i deskowanie i betonowanie korpusu przyczółka P2
 • WD-11.9 – zbrojenie i deskowanie i betonowanie korpusu przyczółka P3

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

 • kanalizacji deszczowej – budowa kolektora L w km 9+660, kolektora M w km 10+160 oraz wpustów w ciągu DW482
 • sieci wod-kan – zakończono przebudowę kolizji sieci wodociągowej W1 w km 5+600 S11, oraz kanalizacji sanitarnej S1 w km 5+600 S11
16 marca 2020