Tydzień 10 2021 r.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu w okresie 15.12.2020r. do 15.03.2021r. trwa okres zimowy, który nie jest wliczany do Czasu na Ukończenie – czasu realizacji robót. Wykonawca prowadzi roboty w ograniczonym zakresie.

Wykonawca prowadził roboty drogowe w zakresie:

  • wykonywanie drenaży w pasie rozdziału,
  • montaż barier energochłonnych – S11 km 5+000 do 5+800,
  • uzupełnienie poboczy w obrębie słupów latarni,
  • przygotowanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni – S11 km 7+850 do 8+050,
  • warstwa wzmacniająca C3/4 – S11 km 7+850 do 8+050,
  • humusowanie terenu km 8+000 do 10+000

Wykonawca nie prowadził robót na obiektach mostowych.

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • branża elektroenergetyczna:
  • budowa oświetlenia drogowego trasy zasadniczej S11– podłączanie słupów oświetlenia.
16 marca 2021