Szczegółowe warunki techniczne

W tygodniu 4 2018 r. Wykonawca, w ramach realizowanej inwestycji, wystąpił o wydanie szczegółowych warunków technicznych przebudowy do następujących gestorów i zarządców:

 • sieci teletechnicznych:

  • TK-Telkom Sp. Z o.o. przebudowy sieci teletechnicznej

  • PKP TELKOL Sp. Z o.o.

  • ORANGE S.A.

  • NETIAS.A

  • sieci wodociągowej i kanalizacji:

   • Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.

 • Wykonawca wystąpił również do Starostwa Powiatowego w Kępnie o wydanie szczegółowych warunków technicznych wprowadzenia wód opadowych do rowów melioracyjnych będących w zarządzie starostwa.

  Ponadto Wykonawca wystąpił do zarządcy dróg krajowych GDDKiA w Poznaniu o określenie możliwości przejazdu pojazdów nienormatywnych.

  30 stycznia 2018