Przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania.

Rozpoczęto prace w zakresie przygotowania materiałów wyjściowych do projektowania.
Wykonawca przystąpił do uzyskania wypisów z rejestru gruntów i budynków dla działek objętych inwestycją.
Projektant powołany przez Wykonawcę rozpoczął opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych w zakresie układu drogowego wraz z systemem odwodnienia oraz obiektów inżynierskich.

26 października 2017