Rada Techniczna nr 9

W dniu 24.04.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 9.

Głównym tematem spotkania było omówienie uwag Inżyniera i Zamawiającego do Wstępnego Projektu Budowlanego.

Ponadto omówiono aktualny postęp prac projektowych.

 

2 maja 2018