Rada Techniczna nr 8

W dniu 23.03.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 8, w czasie spotkania omówiono postęp prac projektowych.

Wykonawca kontynuował prace projektowe związane z opracowaniem mapy do celów projektowych, Wstępnego Projektu Budowlanego, Raportu ponownej Oceny Odziaływania na Środowisko oraz uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych.

Ponadto Wykonawca rozpoczął prace związane z opracowaniem planu ratowniczych badań archeologicznych.

29 marca 2018