Rada Techniczna nr 7

W dniu 23.02.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 7.

W czasie spotkania omówiono postęp Prac Projektowych.

Wykonawca koncentrował swoje działania nad opracowaniem mapy do projektowych, Wstępnego Projektu Budowlanego oraz Raportu ponownej Oceny Odziaływania na Środowisko.

Ponadto Wykonawca wystąpił o uzgodnienie Projektu Budowlanego wiaduktów na liniami kolejowymi (WS-07 – nad linią kolejową 181 i wiaduktu WS-10.5 – nad linią kolejową 272) do następujących spółek kolejowych:

  • PKP PLK ZLK Ostrów Wielkopolski
  • PKP Energetyka
  • PKP Telekom
  • TK Telekom
  • PKP Zakład Nieruchomości.
23 lutego 2018