Rada Techniczna nr 5

W dniu 05.01.2018 r. w siedzibie zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 5. W czasie spotkania omówione zostały działania podjęte przez Wykonawcę w ramach realizowanego zdania. Wykonawca prowadził prace projektowe związane z przygotowaniem:

  • Prognozy Ruchu

  • Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych

  • Raportu Oddziaływania na Środowisko w ramach ponownej oceny

  • Projektu Architektoniczno-Budowlanego

5 stycznia 2018