Rada Techniczna nr 10

W dniu 25.05.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 10.

Podczas spotkania Wykonawca przedstawił postęp Prac Projektowych oraz Plan na następny Tydzień.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z opracowaniem Projektu Budowlanego (wszystkich branż), Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko, Dokumentacji Hydrogeologicznej, Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz uzyskaniem Pozwoleń Wodnoprawnych.

29 maja 2018