Rada Techniczna nr 11

W dniu 21.06.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 11. Podczas spotkania Wykonawca przedstawił zakres Prac Projektowych zrealizowanych w Tygodniu 25 2018r. oraz zaprezentował Plan na przyszłe tygodnie.

Prowadzone były prace w zakresie:

  • przygotowania materiałów na Naradę Koordynacyjną (ZUDP)

  • przygotowania materiałów do Wniosku o wydanie decyzji ZRID

W dniu 21.06.2018 r. Wykonawca przekazał do uzgodnienia przez Inżyniera i Zamawianego Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz Projekt Linii Rozgraniczających.

26 czerwca 2018