Rada Budowy nr 8

W dniu 07.06.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Budowy nr 8.

Podczas Rady omówiono postęp oraz plan Prac Projektowych.

Bezpośrednio po Radzie odbyło się spotkanie poświęcone Projektowi Linii Rozgraniczających.

13 czerwca 2018