Rada Budowy nr 7

W dniu 11.05.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Budowy nr 7.

Głównym tematem spotkania było omówienie postępu Prac Projektowych w miesiącu sprawozdawczym.

Wykonawca opracował Raport ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko, Wstępny Projekt Budowlany oraz Mapę do Celów Projektowych.

15 maja 2018