Rada Budowy nr 6

W dniu 06.04.2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 6.

Podczas spotkania Wykonawca przedstawił zakres Prac Projektowych zrealizowanych w miesiącu sprawozdawczym oraz zaprezentował Plan na kolejny miesiąc.

10 kwietnia 2018