Rada Budowy nr 5

W dniu 09.03.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Budowy nr 5.

W czasie spotkania omówiono postęp oraz plan prac projektowych.

Wykonawca w miesiącu sprawozdawczym kontynuował prace projektowe związane z opracowaniem mapy do celów projektowych, Wstępnego Projektu Budowlanego, Raportu ponownej Oceny Odziaływania na Środowisko oraz uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych.

13 marca 2018