Rada Budowy nr 3

W dniu 12.01.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Budowy nr 3.
W czasie omówiono Raport Miesięczny Wykonawcy za okres od 01.12.2017 do 31.12.2017 r.
W miesiącu sprawozdawczym Wykonawca zakończył prace projektowe w zakresie:

  • Projektu Robót Geologicznych
  • Prognozy i Analizy Ruchu
  • Koncepcji rozwiązań projektu w ramach Projektu Budowlanego

Ponadto Wykonawca złożył do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wniosek o akceptacje Projektu Robót Geologicznych.

12 stycznia 2018