Z myślą o Podwykonawcach biorących udział w realizacji inwestycji GDDKiA został uruchomiony „Serwis dla Podwykonawców” zawierający najważniejsze informacje dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

Informacje dla Podwykonawców jak skutecznie zadbać o swoje interesy zawarte są na stronach internetowych:
Serwis dla Podwykonawców: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy
Komunikat dot. uruchomienia serwisu: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

L.p. Nazwa firmy Data
zatwierdzenia umowy
Zakres prac Kategoria
podmiotu
1 „AUTOSTRADA II” Sp. z o.o. Kompleksowe opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID Usługodawca
2 Piotr Błażek
Aleksandra Błażek
Wynajem lokalu użytkowego w Kępnie przy ul. Przemysłowej 8
z przeznaczeniem na Biuro Budowy Wykonawcy
Usługodawca
3 Spec-Hall Izabella Kusak Usługa dostawy oraz montażu zestawu 4 kontenerów (stanowiących laboratorium niestacjonarne) Usługodawca
4 Laboratorium Drogowe Bogaccy Sp. z o.o. Kompleksowa obsługa laboratoryjna
dla realizacji inwestycji
Usługodawca
5. Konsorcjum Stali S.A. Usługa dostawy zbrojeń budowlanych dla inwestycji Dostawca
6. ENVIESA Sp. z o.o. Sp. K. 21.03.2019 Przebudowa linii 110kV kolidującej z projektowanym układem drogowym w związku z budową obwodnicy m. Kępno Podwykonawca robót budowlanych
7. Geodeta, FG Sp. z o.o. Sp. K. Kompleksowa obsługa geodezyjna dla inwestycji Usługodawca
8. KPRM Infrastruktura Sp. z o.o. Dostawa łożysk elastomerowych i garnkowych dla obiektów mostowych Dostawca
9. Tomasz Radniecki Pracownia Analiz Przyrodniczych Prowadzenie nadzoru przyrodniczego Usługodawca
10. Elektromex Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie tymczasowej organizacji ruchu Usługodawca
11. TERRAECO Produkcja Handel Usługi Wynajem Maszyn Jarosław Dachowski Kompleksowa wycinka drzew wraz z karczowaniem Usługodawca
12. PPHU AMAPI Paulina Cybuch 27.06.2019 Budowa oświetlenia drogowego, przebudowa sieci elektrycznej SN i nN, przebudowa sieci telefoniczno-informatycznej, przebudowa sieci SRK Podwykonawca robót budowlanych
13. P.H.U. TRANSKOM
Robert Białdyga
Dostawa mieszanek kruszywowych Dostawca
14. VIADUKT Sp. z o.o. 28.06.2019
Aneks nr 1:
18.09.2019
Wykonanie przepustów skrzynkowych
PHZM-01 oraz PH-01b, PHZP -02,
PHZP-03 oraz PH-03b i PH-03c
z materiału Wykonawcy
Aneks nr 1:
Wykonanie przepustów rurowych żelbetowych i przepustów z tworzyw sztucznych wraz z umocnieniem wlotów.
Podwykonawca robót budowlanych
15. Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych „FABET” Dostawa belek sprężonych na obiekty mostowe WS-7.0, WS-10.1, WS-10.5 oraz MS-10.7 wraz z deskami traconymi Dostawca
16. Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „SIBET” S.A. Dostawa belek typu T dla obiektów WS-7.8, MS-10.9 wraz z deskami traconymi Dostawca
17. SPT Polska Sp. z o.o. 12.07.2019 Kompleksowe wykonanie robót ziemnych, rozbiórkowych, podbudów pomocniczych oraz podbudów pomocniczych z materiałów Podwykonawca robót budowlanych
18. SKABUD Sp. z o.o. Sp. K. 08.07.2019 Wykonanie obiektów inżynierskich: WD-5.8, MS+PZ-6.6, WS-7.0, WS-7.8, WS-10.1, WS-10.5, MS-10.9, WD-11.9 Podwykonawca robót budowlanych
19. ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. Sp. K. Wykonanie i dostawa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych Dostawca
20. Roboty Ziemne Magdalena Sikora-Maślanka Montaż przepustów tymczasowych pod drogą serwisową z powierzonego materiału (rury) Usługodawca
21. PPHU „AMAPI” Paulina Cybuch Wykonanie 4 czasowych przyłączy energetycznych dla placów budowy zgodnie z załączonymi szkicami i przedmiarami Usługodawca
22. ViaCon Polska Sp. z o.o. Wykonanie i dostawę rur przepustowych Pecor Quattro i Pecor Optima Dostawca
23. Roboty Ziemne
Magdalena Sikora-Maślanka
Usługi wynajmu sprzętu wraz z operatorami: koparko-ładowarka Usługodawca
24. Tech-Project Sp. z o.o. Sp. K Usługi wynajmu sprzętu:
ciągniki + recykler
ciągnik + siewnik.
Usługodawca
25. Continental Road Sp. J,
K. Majewski, K. Majewska
Dostawa mieszanki popiołów lotnych. Dostawca
26. KRYS-INSTAL
Danuta Pszczoła
16.08.2019
Przebudowa urządzeń melioracji wodnych.
Aneks nr 1:
Budowa kanałów odpływowych ze zbiorników retencyjnych oraz budowa drenażu drogowego
Podwykonawca robót budowlanych
27. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „INKADRO” Sp. z o.o. 22.08.2019 Przebudowa sieci wodnych i kanalizacyjnych Podwykonawca robót budowlanych
28. GLOBTECH Krzysztof Cieśla Zakup piasku do budowy nasypu. Dostawca
29. ZPHU Rembet Sp. z o.o. Wytworzenie i dostawa mieszanek betonowych oraz stabilizcji Dostawca
30. ZPHU Rembet Sp. z o.o. Dostawa studni melioracyjnych DN 1000 Dostawca
31. RUREX Sp. z o.o. Dostawa materiałów do przebudowy sieci melioracyjnych (rury kształtki, mufy, itp.) Dostawca
32. ZPHU Rembet Sp. z o.o. Dostawa prefabrykowanych płyt dennych Dostawca
33. Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT” S.A. Dostawa rur żelbetowych ø800 i ø1000
z elementami skarpowymi
Dostawca
34. BBR Polska Sp. z o.o. 24.10.2019 Wykonanie sprężenia obiektów WD-5.8 i WD-11.9 kablami wewnętrznymi zgodnie z dokumentacją projektową. Podwykonawca robót budowlanych
35. BSK Return S.A. Dostawa stali wraz z usługą gięcia i transportu Dostawca
36. ViaCon Polska Sp. z o.o. Dostawa kompletu materiałów na budowę murów oporowych z gruntu zbrojonego wraz z niezbędnym opracowaniem projektowym Dostawca
37. BMDROG Sp. z o.o. 25.10.2019 Wykonanie kompleksowych robót ziemnych, rozbiórkowych, podbudów pomocniczych oraz podbudów zasadniczych z materiału powierzonego Podwykonawca robót budowlanych
38. Thyssenkrupp Materials Poland S.A Dostawa zbrojeń budowlanych. Dostawca
39. PPHU Inkadro Sp. Z o.o. 08.11.2019 Budowa kanalizacji deszczowej z materiału powierzonego Podwykonawca robót budowlanych
40. F.H.U. „POL-AGRA” Krzysztof Borecki Nadzór nad przejazdem kolejowym Usługodawca
41. ViaCon Polska Sp. z o.o. 23.12.2019 Dostawa i montaż elementów konstrukcji stalowej z blach falistych SuperCor typ S.C.-53S Special dla obiektu MS+PZ- 6.6 Podwykonawca robót budowlanych
42. RUREX Sp. z o.o. Dostawa materiałów na potrzeby wykonania robót w zakresie budowy wpustów kanalizacyjnych i studni Dostawca
43. KPRM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. Dostawa dylatacji modułowych na obiekty mostowe Dostawca
44. NEPTUN Sp. z o.o. Dostawa rur i kształtek do budowy kanalizacji deszczowej Dostawca
45. Thyssenkrupp Materials Poland S.A Dostawa elementów konstrukcyjnych zbrojenia – prefabrykatów Dostawca
46. MAREW Marek Bodzioch Wynajem sprzętu ciągnik i recykler, ciągnik i siewnik. Usługodawca
47. Concrete – Zabłoccy Sp. z o.o. Dostawa wyprodukowanej mieszanki C3/4 Dostawca
48. Kruszywa Skalne Sp. z o.o. Dostawa mieszanek: 0/31,5, 0/63, 0/45, 31/63, 40/250 Dostawca
49. Thyssenkrupp Materials Poland S.A Dostawa elementów konstrukcyjnych zbrojenia – prefabrykatów Dostawca
50. Systemy i Technologie Sp. z o.o. Dostawa desek gzymsowych Dostawca
51. TARCOPOL Sp. z o.o. 09.03.2020 Wykonanie warstwy wiążącej i przeciw spadków z asfaltu twardo lanego Podwykonawca robót budowlanych
52. DWD System Sp. Z o.o. Wniosek w trakcie weryfikacji. Dostawa i montaż kompletu odwodnienia obiektów, rury i kształtki z polipropylenu lub polietylenu HDPE Podwykonawca robót budowlanych
53. Cementownia Warta S.A. Sprzedaż i dostawa betonu portlandzkiego wieloskładnikowego Warta Dostawca
54. NEPTUN Sp. z o.o. Dostawa rur osłonowych i studni dla kanałów odpływowych ze zbiorników retencyjnych Dostawca
55. NEPTUN Sp. z o.o. Dostawa rur przewodowych, trójników, kolan, nasuwek, uszczelek. Dostawca
56. STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wniosek w trakcie weryfikacji. Wykonanie warstw nawierzchni bitumicznych Podwykonawca robót budowlanych
57. POL ART Artur Jackowski Wynajem sprzętu :walec guma-guma Usługodawca
58. Tech-Project Sp. z o.o. Sp. K Wynajem sprzętu: równiarka Usługodawca
59. P.U.G. OL-GAZ
ANDRZEJ DEMBIŃSKI
Wniosek w trakcie weryfikacji. Wykonanie przebudowy kolizji sieci gazowej średniego ciśnienia DN 125 Podwykonawca robót budowlanych
60. ARWO Daniel Pluszewicz Wniosek w trakcie weryfikacji. Wykonanie hydrofobiacji z przygotowaniem podłoża oraz nawierzchni z żywic na karpach dla obiektów mostowych Podwykonawca robót budowlanych
61. BSK Return S.A. Dostawa stali zbrojeniowej oraz zbrojenia prefabrykowanego w ramach inwestycji budowlanej. Dostawca
62. Spoiwex Sp. z o.o. Dostawa hydraulicznego spoiwa drogowego Dostawca
63. Zakład Robot Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp. J. Wniosek w trakcie weryfikacji Zamawiającego Wykonanie przewiertów z materiału GW Podwykonawca
64. DRAGON DROG
Dawid Stefankiewicz
Wniosek w trakcie weryfikacji Zamawiającego Kompleksowe wykonanie robót brukarskich Podwykonawca
LP. DALSZY PODWYKONAWCA ZAKRES ROBÓT DATA ZATWIERDZENIA
1.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, że w trosce o zabezpieczenie interesów wszystkich stron realizujących kontrakty na rzecz GDDKiA, tutejszy Oddział organizuje konsultacje dla zatwierdzonych podwykonawców na realizowanych kontraktach.
Konsultacje będą odbywały się w każdy piątek w godzinach od 9:00 do 11:00 w siedzibie GDDKiA w Opolu mieszczącej się przy ul. Niedziałkowskiego 6.