Z myślą o Podwykonawcach biorących udział w realizacji inwestycji GDDKiA został uruchomiony „Serwis dla Podwykonawców” zawierający najważniejsze informacje dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

Informacje dla Podwykonawców jak skutecznie zadbać o swoje interesy zawarte są na stronach internetowych:
Serwis dla Podwykonawców: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy
Komunikat dot. uruchomienia serwisu: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

PODWYKONAWCY

LP. Nazwa firmy Data zatwierdzenia umowy Zakres prac Kategoria podmiotu

1.

AUTOSTRADA II” Sp. z o.o.

Kompleksowe opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID

Usługodawca

2.

Piotr Błażek

Aleksandra Błażek

Wynajem lokalu użytkowego w Kępnie przy ul. Przemysłowej 8
z przeznaczeniem na Biuro Budowy Wykonawcy

Usługodawca

3.

Spec-Hall Izabella Kusak

Usługa dostawy oraz montażu zestawu 4 kontenerów (stanowiących laboratorium niestacjonarne)

Usługodawca

4.

Laboratorium Drogowe Bogaccy Sp. z o.o.

Kompleksowa obsługa laboratoryjna
dla realizacji inwestycji

Usługodawca

5.

Konsorcjum Stali S.A.

Usługa dostawy zbrojeń budowlanych dla inwestycji

Dostawca

6.

ENVIESA Sp. z o.o. Sp. K.

21.03.2019

Przebudowa linii 110kV kolidującej z projektowanym układem drogowym w związku z budową obwodnicy m. Kępno

Podwykonawca robót budowlanych

7.

Geodeta, FG Sp. z o.o. Sp. K.

Kompleksowa obsługa geodezyjna dla inwestycji

Usługodawca

8.

KPRM Infrastruktura Sp. z o.o.

Dostawa łożysk elastomerowych i garnkowych dla obiektów mostowych

Dostawca

9.

Tomasz Radniecki Pracownia Analiz Przyrodniczych

Prowadzenie nadzoru przyrodniczego

Usługodawca

10.

Elektromex Sp. z o.o.

Kompleksowe wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

Usługodawca

11.

TERRAECO Produkcja Handel Usługi Wynajem Maszyn Jarosław Dachowski

Kompleksowa wycinka drzew wraz z karczowaniem

Usługodawca

12.

PPHU AMAPI Paulina Cybuch

27.06.2019

Budowa oświetlenia drogowego, przebudowa sieci elektrycznej SN i nN, przebudowa sieci telefoniczno-informatycznej, przebudowa sieci SRK

Podwykonawca robót budowlanych

13.

P.H.U. TRANSKOM

Robert Białdyga

Dostawa mieszanek kruszywowych

Dostawca

14.

VIADUKT Sp. z o.o.

28.06.2019

Aneks nr 1:

18.09.2019

Wykonanie przepustów skrzynkowych

PHZM-01 oraz PH-01b, PHZP -02,
PHZP-03 oraz PH-03b i PH-03c
z materiału Wykonawcy

Aneks nr 1:

Wykonanie przepustów rurowych żelbetowych i przepustów z tworzyw sztucznych wraz z umocnieniem wlotów.

Podwykonawca robót budowlanych

15.

Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych „FABET”

Dostawa belek sprężonych na obiekty mostowe WS-7.0, WS-10.1, WS-10.5 oraz MS-10.7 wraz z deskami traconymi

Dostawca

16.

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „SIBET” S.A.

Dostawa belek typu T dla obiektów WS-7.8, MS-10.9 wraz z deskami traconymi

Dostawca

17.

SPT Polska Sp. z o.o.

12.07.2019

Kompleksowe wykonanie robót ziemnych, rozbiórkowych, podbudów pomocniczych oraz podbudów pomocniczych z materiałów

Podwykonawca robót budowlanych

18.

SKABUD Sp. z o.o. Sp. K.

08.07.2019

Wykonanie obiektów inżynierskich: WD-5.8, MS+PZ-6.6, WS-7.0, WS-7.8, WS-10.1, WS-10.5, MS-10.9, WD-11.9

Podwykonawca robót budowlanych

19.

ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. Sp. K.

Wykonanie i dostawa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych

Dostawca

20.

Roboty Ziemne Magdalena Sikora-Maślanka

Montaż przepustów tymczasowych pod drogą serwisową z powierzonego materiału (rury)

Usługodawca

21.

PPHU „AMAPI” Paulina Cybuch

Wykonanie 4 czasowych przyłączy energetycznych dla placów budowy zgodnie z załączonymi szkicami i przedmiarami

Usługodawca

22.

ViaCon Polska Sp. z o.o.

Wykonanie i dostawę rur przepustowych Pecor Quattro i Pecor Optima

Dostawca

23.

Roboty Ziemne

Magdalena Sikora-Maślanka

Usługi wynajmu sprzętu wraz z operatorami: koparko-ładowarka

Usługodawca

24.

KRYS-INSTAL

Danuta Pszczoła

16.08.2019

24.03.2020

Przebudowa urządzeń melioracji wodnych.

Aneks nr 1:

Budowa kanałów odpływowych ze zbiorników retencyjnych oraz budowa drenażu drogowego

Podwykonawca robót budowlanych

25.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „INKADRO” Sp. z o.o.

22.08.2019

Aneks nr 1:

14.07.2020

Aneks nr 2:

08.12.2020

Przebudowa sieci wodnych i kanalizacyjnych

Aneks nr 1:

Rozszerzenie zakresu o dodatkowe roboty przy kolizji S3

Aneks nr 2:

Rozszerzenie zakresu o dodatkowe roboty – przebudowę wodociągu przy ul. Grabowskiej, zgodnie ze zmianą wprowadzoną nadzorem autorskim.

Podwykonawca robót budowlanych

26.

ZPHU Rembet Sp. z o.o.

Wytworzenie i dostawa mieszanek betonowych oraz stabilizcji

Dostawca

27.

ZPHU Rembet Sp. z o.o.

Dostawa studni melioracyjnych DN 1000

Dostawca

28.

RUREX Sp. z o.o.

Dostawa materiałów do przebudowy sieci melioracyjnych (rury kształtki, mufy, itp.)

Dostawca

29.

ZPHU Rembet Sp. z o.o.

Dostawa prefabrykowanych płyt dennych

Dostawca

30.

Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT” S.A.

Dostawa rur żelbetowych ø800 i ø1000

z elementami skarpowymi

Dostawca

31.

BBR Polska Sp. z o.o.

24.10.2019

Wykonanie sprężenia obiektów WD-5.8 i WD-11.9 kablami wewnętrznymi zgodnie z dokumentacją projektową.

Podwykonawca robót budowlanych

32.

BSK Return S.A.

Dostawa stali wraz z usługą gięcia i transportu

Dostawca

33.

ViaCon Polska Sp. z o.o.

Dostawa kompletu materiałów na budowę murów oporowych z gruntu zbrojonego wraz z niezbędnym opracowaniem projektowym

Dostawca

34.

BMDROG Sp. z o.o.

25.10.2019

Aneks nr 1:

12.12.2019

Aneks nr 2:

14.07.2020

Aneks nr 3:

23.07.2020

Wykonanie kompleksowych robót ziemnych, rozbiórkowych, podbudów pomocniczych oraz podbudów zasadniczych z materiału powierzonego

Aneks nr 1:

Wykonanie kompleksowych robót ziemnych, rozbiórkowych, podbudów pomocniczych oraz podbudów zasadniczych z materiału powierzonego

Aneks nr 2:

Wykonanie mieszania betonu C3/4

Aneks nr 3:

Kompleksowe wykonanie robót ziemnych, robót rozbiórkowych, podbudów pomocniczych oraz podbudów zasadniczych z materiału powierzonego, wykonanie zbiorników retencyjnych z materiału powierzonego

Podwykonawca robót budowlanych

35.

Thyssenkrupp Materials Poland S.A

Dostawa zbrojeń budowlanych.

Dostawca

36.

PPHU Inkadro Sp. Z o.o.

08.11.2019

Aneks nr 1:

14.07.2020

Budowa kanalizacji deszczowej z materiału powierzonego

Aneks nr 1:

Rozszerzenie zakresu o dodatkowe wyloty kanalizacji deszczowej i podłączenia kolektorów odwadniających obiekty mostowe

Podwykonawca robót budowlanych

37.

F.H.U. „POL-AGRA” Krzysztof Borecki

Nadzór nad przejazdem kolejowym

Usługodawca

38.

ViaCon Polska Sp. z o.o.

23.12.2019

Dostawa i montaż elementów konstrukcji stalowej z blach falistych SuperCor typ S.C.-53S Special dla obiektu MS+PZ- 6.6

Podwykonawca robót budowlanych

38.1

ViaCon Polska Sp. z o.o.

16.09.2020

Zamówienie uzupełniające dot.: naprawy zniszczonej (w części) konstrukcji stalowej z blachy falistej obiektu MS+PZ-6.6

Podwykonawca robót budowlanych

39.

RUREX Sp. z o.o.

Dostawa materiałów na potrzeby wykonania robót w zakresie budowy wpustów kanalizacyjnych i studni

Dostawca

40.

KPRM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.

Dostawa dylatacji modułowych na obiekty mostowe

Dostawca

41.

NEPTUN Sp. z o.o.

Dostawa rur i kształtek do budowy kanalizacji deszczowej

Dostawca

42.

Thyssenkrupp Materials Poland S.A

Dostawa elementów konstrukcyjnych zbrojenia – prefabrykatów

Dostawca

43.

Kruszywa Skalne Sp. z o.o.

Dostawa mieszanek: 0/31,5, 0/63, 0/45, 31/63, 40/250

Dostawca

44.

Thyssenkrupp Materials Poland S.A

Dostawa elementów konstrukcyjnych zbrojenia – prefabrykatów

Dostawca

45.

Systemy i Technologie Sp. z o.o.

Dostawa desek gzymsowych

Dostawca

46.

TARCOPOL Sp. z o.o.

09.03.2020

Aneks nr 1:

02.02.2021r.

Wykonanie warstwy wiążącej i przeciw spadków z asfaltu twardo lanego

Aneks nr 1:

Zmiana terminu wykonania robót

Podwykonawca robót budowlanych

47.

DWD System Sp. Z o.o.

18.03.2020

Dostawa i montaż kompletu odwodnienia obiektów, rury i kształtki z polipropylenu lub polietylenu HDPE

Aneks nr 1:

Rozszerzenie zakresu umowy o kolektor fi 350 na obiekcie MS-10.7

Podwykonawca robót budowlanych

48.

Cementownia Warta S.A.

Sprzedaż i dostawa betonu portlandzkiego wieloskładnikowego Warta

Dostawca

49.

NEPTUN Sp. z o.o.

Dostawa rur osłonowych i studni dla kanałów odpływowych ze zbiorników retencyjnych

Dostawca

50.

NEPTUN Sp. z o.o.

Dostawa rur przewodowych, trójników, kolan, nasuwek, uszczelek.

Dostawca

51.

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

24.03.2020

Wykonanie warstw nawierzchni bitumicznych

Podwykonawca robót budowlanych

52.

P.U.G. OL-GAZ

ANDRZEJ DEMBIŃSKI

26.03.2020

Wykonanie przebudowy kolizji sieci gazowej średniego ciśnienia DN 125

Podwykonawca robót budowlanych

53.

ARWO Daniel Pluszewicz

09.04.2020

Wykonanie hydrofobiacji z przygotowaniem podłoża oraz nawierzchni z żywic na karpach dla obiektów mostowych

Podwykonawca robót budowlanych

54.

RUREX Sp. z o.o.

Dostawa materiałów: studni drenażowych, rur litych oraz uszczelek

Dostawca

55.

BSK Return S.A.

Dostawa stali zbrojeniowej oraz zbrojenia prefabrykowanego w ramach inwestycji budowlanej.

Dostawca

56.

Zakład Robot Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp. J.

29.04.2020

Wykonanie przewiertów z materiału GW

Podwykonawca robót budowlanych

57.

DRAGON DROG

Dawid Stefankiewicz

08.05.2020

Kompleksowe wykonanie robót brukarskich

Podwykonawca robót budowlanych

58.

RUREX Sp. z o.o.

Dostawa materiałów – osadników

Dostawca

59.

Roboty Ziemne

Magdalena Sikora-Maślanka

Usługa dostawa materiałów – pospółki

Dostawca

60.

Granit Zen

Zenon Piekielny

Dostawa kostki kamiennej

Dostawca

60.1

Granit Zen

Zenon Piekielny

Dostawa łupka granitowego.

Dostawca

61.

BETARD Sp. z o.o.

Usługa dostawa elementów betonowych dla obiektów drogowych, mostowych.

Dostawca

62.

Griltex Polska Sp. z o. o.

10.07.2020

Rozłożenie geomembrany i wykonanie uszczelnień zbiorników retencyjnych

Podwykonawca robót budowlanych

63.

ZPHU Rembet Sp. z o.o.

Usługa mieszania betonu C3/4

Usługodawca

64.

RUREX Sp. z o.o.

Dostawa materiałów – włazów, wpustów, wpustów krawężnikowych

Dostawca

65.

RUREX Sp. z o. o.

Dostawa materiałów – osadników wylotów do kanałów odpływowych i kanalizacji deszczowej

Dostawca

66.

Firma handlowa „ELEKTRO-BAL” Pariaszewska Alicja

23.07.2020

Budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem

Podwykonawca robót budowlanych

67.

Qele Technika Sp. z o. o.

23.07.2020

Aneks nr 1:

07.01.2021r.

Budowa kanału technologicznego, kanalizacji kablowej i sieci teletechnicznej.

Aneks nr 1

Zmiana terminu wykonania robót.

Podwykonawca robót budowlanych

68.

REMBUD Sp. z o. o. S.K.

23.07.2020

Budowa czerpni w zbiornikach retencyjnych i zastawek na wylotach ze zbiorników retencyjnych

Podwykonawca robót budowlanych

69.

Ogrodnictwo „Świat roślin” mgr inż. Grzegorz Hadaś

23.07.2020

Dostawa, nasadzenia i pielęgnacja drzew i krzewów

Podwykonawca robót budowlanych

70.

Griltex Polska Sp. z o. o.

Dostawa materiałów do wykonania zbiorników retencyjnych

Dostawca

71.

MTB Trzebińscy Sp. J.

Dostawa materiałów na wykonanie kanału technologicznego i kanalizacji kablowej

Dostawca

72.

MTB Trzebińscy Sp. J.

Dostawa materiałów na wykonanie kanału technologicznego i kanalizacji kablowej.

Dostawca

73.

SAFEROAD RRS POLSKA Sp. z o.o.

14.09.2020

Dostawa i montaż barier ochronnych, osłon energochłonnych i przeciwolśnieniowych

Podwykonawca robót budowlanych

74.

NEPTUN Sp. z o.o.

Dostawa materiałów (rura PP FI 500) do wykonania sieci kanalizacji deszczowej.

Dostawca

75.

Usługi budowlane Paweł Kamiński

Wykonanie prac ogólnobudowlanych (realizacja ekranów akustycznych)

Usługodawca

76.

KRYS-INSTAL

Danuta Pszczoła

Wykonanie robót pomocniczych w stawkach godzinowych

Usługodawca

77.

ZPHU Rembet Sp. z o.o.

Wytworzenie i dostawa belek podwalinowych na ekrany akustyczne

Usługodawca

78.

BMDROG Sp. z o. o.

Osuszenie kruszywa popiołami i po intensywnych opadach w km 5+400 do 5+600

Usługodawca

79.

Monika Nowińska Trans-bud

Zamiatanie i mycie warstwy wiążącej przed wykonaniem warstwy ścieralnej

Usługodawca

80.

Firma Usługowo Handlowa SWK Sławomir Włodarczyk

Wynajem sprzętu (koparko-ładowarki) z operatorem.

Usługodawca

81.

ZPHU Rembet Sp. z o.o.

Dostawa elementów prefabrykowanych płyt betonowych przejść serwisowych przez rowy przy obiektach mostowych WD-5.8, MS+PZ-6.6 oraz WS-7.8.

Dostawca

82.

ERPLAST Sp. z o. o.

22.12.2020

Dostawa z montażem oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podwykonawca robót budowlanych

83.

FR-PLAST Sp. z o. o. Sp. k.

22.12.2020

Dostawa i montaż ogrodzenia herpetologicznego docelowego, tj. płotków ochronno-naprowadzających dla płazów.

Podwykonawca robót budowlanych

84.

Roboty Ziemne Magdalena Sikora-Maślanka

Usługa utrzymania zimowego dróg.

Usługodawca

85.

SAFEROAD Grawil Sp. z o.o.

19.02.2021

Wykonanie oznakowania poziomego

Podwykonawca robót budowlanych

86.

SIATMAR Marek Jankiewicz

Wytworzenie i dostawa ogrodzenia drogowego

Dostawca

87.

CALVERO Sp. z o.o. Sp. k.

Wytworzenie i dostawa elementów wypełnienia ekranów akustycznych

Dostawca

88.

P.H.U. M-R-B Therm

inż. Mateusz Budziński

24.03.2021

Montaż ogrodzenia trasy oraz ogrodzenia zbiorników z siatki, bram i furtek

Podwykonawca robót budowlanych

89.

PPUH PROWERK Sp. Z o.o.

23.04.2021

Dostawa i montaż bariery drogowej liniowej na dojazdach do obiektów WD 5.8, WD 11.9

Podwykonawca robót budowlanych

90.

KUBUD Jakub Bieniak

10.05.2021

Dostawa materiałów – kruszywo granitowe do umocnienia koryta rzeki pod obiektami MS-10.7 i MS-10.9

Podwykonawca robót budowlanych

91.

Griltex Sp. z o.o.

12.05.2021

Dostawa materiałów – geowlóknina i geokrata do umocnienia rowów melioracyjnych

Podwykonawca robót budowlanych

92.

Tadex-Pol Park Technologiczny Sp. z o. o.

12.05.2021

Wykonanie prac ogólnobudowlanych z użyciem własnego sprzętu.

Podwykonawca robót budowlanych

93.

Monika Nowińska Trans-bud

19.05.2021

Usługa mycia nawierzchni przed malowaniem oznakowania poziomego

Podwykonawca robót budowlanych

94.

Siemens Mobility Sp. z.o.o.

09.08.2021

Wykonanie całego systemu CCTV na węzłach S11 – Obwodnica Kępna odc. II (8 kamer) wraz z dostosowaniem połączenia SZR z odc. I do połączenia światłowodowego z serwerownią RD Kępno

Usługodawca

95.

„DARK-LAND” Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Dariusz Kowalik

16.08.2021

Wykonanie prac związanych z darniowaniem, sianiem oraz koszeniem

Usługodawca

DALSI PODWYKONAWCY

LP. Nazwa firmy Data zatwierdzenia umowy Zakres prac Kategoria podmiotu

1.

Tech-Project Sp. z o.o. Sp. K

Usługi wynajmu sprzętu:

ciągniki + recykler

ciągnik + siewnik.

Dalszy Usługodawca firmy

SPT Polska Sp. z o.o.

2.

Continental Road Sp. J,

K. Majewski, K. Majewska

Dostawa mieszanki popiołów lotnych.

Dalszy Dostawca firmy

SPT Polska Sp. z o.o.

3.

GLOBTECH Krzysztof Cieśla

Zakup piasku do budowy nasypu.

Dalszy Dostawca firmy

SPT Polska Sp. z o.o.

4.

MAREW Marek Bodzioch

Wynajem sprzętu ciągnik i recykler, ciągnik i siewnik.

Dalszy Usługodawca firmy
BMDROG Sp. z o.o.

5.

Concrete – Zabłoccy Sp. z o.o.

Dostawa wyprodukowanej mieszanki C3/4

Dalszy Dostawca firmy
BMDROG Sp. z o.o.

6.

POL ART Artur Jackowski

Wynajem sprzętu :walec guma-guma

Dalszy Usługodawca firmy
BMDROG Sp. z o.o.

7.

Tech-Project Sp. z o.o. Sp. K

Wynajem sprzętu: równiarka

Dalszy Usługodawca firmy
BMDROG Sp. z o.o.

8.

Spoiwex Sp. z o.o.

Dostawa hydraulicznego spoiwa drogowego

Dalszy Dostawca firmy
BMDROG Sp. z o.o.

9.

PAJDA TRANS

Dominik Pajda

Usługi transportowe

Dalszy Usługodawca firmy

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

10.

TRANSPORT CIĘŻAROWY Pajda Marcin

Usługi transportowe

Dalszy Usługodawca dla firmy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.

11.

Usługi Transportowe
Stanisław Rutkowski

Usługi transportowe

Dalszy Usługodawca firmy

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

12.

Transport-Handel
Wolbiś Wiesław

Usługi transportowe

Dalszy Usługodawca firmy

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

13.

Transport Ciężarowy Sp .J. „MUSIAŁ”

Usługi transportowe

Dalszy Usługodawca firmy

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

14.

Bitunova Sp. z o. o.

19.06.2020

Wykonanie własną skrapiarką i z własnej emulsji asfaltowej skropienia międzywarstwowe oraz zabezpieczenia górnej krawędzi warstw asfaltowych

Dalszy Podwykonawca robót budowlanych firmy

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

15.

Polskie Surowce Skalne
Sp. z o. o.

Usługi transportowe – wynajem samochodów

Dalszy Usługodawca firmy BMDROG Sp. z o.o.

16.

NICO” Mariusz Stężała

Usługi transportowe

Dalszy Usługodawca firmy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.

17.

Usługi Transportowe

Ryszard Król

Usługi transportowe

Dalszy Usługodawca firmy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.

18.

Wulkabet

Grzegorz Januszewski

Usługi transportowe

Dalszy Usługodawca firmy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.

19.

RENO Sp. z o. o.

Usługi transportowe

Dalszy Usługodawca dla firmy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.

20.

TPA Sp. z o. o.

Obsługa laboratoryjna Kontraktu w zakresie badania i kontroli jakości mieszanek mineralno-asfaltowych

Dalszy Usługodawca firmy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.

21.

DALMIN S. C.

Usługi transportowe

Dalszy Usługodawca firmy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.

22.

MAREW Marek Bodzioch

Wynajem sprzętu ciągnik i recykler, ciągnik i siewnik.

Dalszy Usługodawca firmy
BMDROG Sp. z o.o.

23.

Kamil Maściuk Kampio

Wynajem sprzętu (spycharka, koparka kołowa, koparka gąsienicowa)

Dalszy Usługodawca firmy
BMDROG Sp. z o.o.

24.

MIRGOT Kubala Bartłomiej

Montaż lub demontaż barier energochłonnych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dalszy Usługodawca firmy

SAFEROAD RRS POLSKA

Sp. z o. o.

25.

JOMAR Jolanta Maciejowska

Montaż lub demontaż barier energochłonnych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dalszy Usługodawca firmy

SAFEROAD RRS POLSKA

Sp. z o. o.

26.

ASAJ Sp. z o. o.

Dostawa słupów oświetleniowych.

Dalszy Dostawca dla firmy FIRMA HANDLOWA „ELEKTRO-BAL” PARIASZEWSKA ALICJA

27.

MICROMEX
Argasiński Andrzej

25.05.2021

Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu sterowania opraw oświetleniowych

Dalszy Podwykonawca robót budowlanych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, że w trosce o zabezpieczenie interesów wszystkich stron realizujących kontrakty na rzecz GDDKiA, tutejszy Oddział organizuje konsultacje dla zatwierdzonych podwykonawców na realizowanych kontraktach.
Konsultacje będą odbywały się w każdy piątek w godzinach od 9:00 do 11:00 w siedzibie GDDKiA w Opolu mieszczącej się przy ul. Niedziałkowskiego 6.