Z myślą o Podwykonawcach biorących udział w realizacji inwestycji GDDKiA został uruchomiony „Serwis dla Podwykonawców” zawierający najważniejsze informacje dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

Informacje dla Podwykonawców jak skutecznie zadbać o swoje interesy zawarte są na stronach internetowych:
Serwis dla Podwykonawców: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy
Komunikat dot. uruchomienia serwisu: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

L.p. Nazwa firmy Data
zatwierdzenia umowy
Zakres prac Kategoria
podmiotu
1 „AUTOSTRADA
II” Sp. z o.o.
Kompleksowe opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID Usługodawca
2 Piotr Błażek
Aleksandra Błażek
Wynajem lokalu użytkowego w Kępnie przy ul. Przemysłowej 8 z przeznaczeniem na Biuro Budowy Wykonawcy Usługodawca
3 Spec-Hall
Izabella Kusak
Usługa dostawy oraz montażu zestawu 4 kontenerów (stanowiących laboratorium niestacjonarne) Usługodawca
4 Laboratorium
Drogowe Bogaccy Sp. z o.o.
Kompleksowa obsługa laboratoryjna
dla realizacji inwestycji
Usługodawca
5. Konsorcjum
Stali S.A.
Usługa dostawy zbrojeń budowlanych dla inwestycji Dostawca
6. ENVIESA
Sp. z o.o. Sp. K.
21.03.2019 Przebudowa linii 110kV kolidującej z projektowanym układem drogowym w związku z budową obwodnicy m. Kępno Podwykonawca
robót budowlanych
7. Geodeta,
FG Sp. z o.o. Sp. K.
Kompleksowa obsługa geodezyjna dla inwestycji Usługodawca
8. KPRM
Infrastruktura Sp. z o.o.
Dostawa łożysk elastomerowych i garnkowych dla obiektów mostowych Dostawca
9. Tomasz
Radniecki Pracownia Analiz Przyrodniczych
Prowadzenie nadzoru przyrodniczego Usługodawca
10. Elektromex
Sp. z o.o.
Kompleksowe wykonanie tymczasowej organizacji ruchu Usługodawca
11. TERRAECO
Produkcja Handel Usługi Wynajem Maszyn Jarosław Dachowski
Kompleksowa wycinka drzew wraz z karczowaniem Usługodawca
12. PPHU
AMAPI Paulina Cybuch
27.06.2019 Budowa oświetlenia drogowego, przebudowa sieci elektrycznej SN i nN,
przebudowa sieci telefoniczno-informatycznej, przebudowa sieci SRK
Podwykonawca
robót budowlanych
13. P.H.U.
TRANSKOM
Robert
Białdyga
Dostawa mieszanek kruszywowych Dostawca
14. VIADUKT
Sp. z o.o.
28.06.2019 Wykonanie przepustów skrzynkowych PHZM-01 oraz PH-01b, PHZP -02 i PHZP-03 oraz PH-03b i PH-03c z materiału Wykonawcy Podwykonawca
robót budowlanych
15. Przedsiębiorstwo
Elementów Budowlanych „FABET”
Dostawa belek sprężonych na obiekty mostowe WS-7.0, WS-10.1, WS-10.5 oraz MS-10.7 wraz z deskami traconymi Dostawca
16. Przedsiębiorstwo
Produkcji Betonów „SIBET” S.A.
Dostawa belek typu T dla obiektów WS-7.8, MS-10.9 wraz z deskami traconymi Dostawca
17. SPT
Polska Sp. z o.o.
12.07.2019 Kompleksowe wykonanie robót ziemnych, rozbiórkowych, podbudów pomocniczych
oraz podbudów pomocniczych z materiałów
Podwykonawca
robót budowlanych
18. SKABUD
Sp. z o.o. Sp. K.
08.07.2019 Wykonanie obiektów inżynierskich: WD-5.8, MS+PZ-6.6, WS-7.0, WS-7.8, WS-10.1, WS-10.5, MS-10.9, WD-11.9 Podwykonawca
robót budowlanych
19. ZPB
Kaczmarek Sp. z o.o. Sp. K.
Wykonanie i dostawa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych Dostawca
20. Roboty Ziemne
Magdalena Sikora-Maślanka
Montaż przepustów tymczasowych pod drogą serwisową z powierzonego materiału (rury) Dostawca
21. PPHU
„AMAPI” Paulina Cybuch
Wykonanie 4 czasowych przyłączy energetycznych dla placów budowy zgodnie z załączonymi szkicami i przedmiarami Dostawca
LP. DALSZY PODWYKONAWCA ZAKRES ROBÓT DATA ZATWIERDZENIA
1.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, że w trosce o zabezpieczenie interesów wszystkich stron realizujących kontrakty na rzecz GDDKiA, tutejszy Oddział organizuje konsultacje dla zatwierdzonych podwykonawców na realizowanych kontraktach.
Konsultacje będą odbywały się w każdy piątek w godzinach od 9:00 do 11:00 w siedzibie GDDKiA w Opolu mieszczącej się przy ul. Niedziałkowskiego 6.