Z myślą o Podwykonawcach biorących udział w realizacji inwestycji GDDKiA został uruchomiony „Serwis dla Podwykonawców” zawierający najważniejsze informacje dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

Informacje dla Podwykonawców jak skutecznie zadbać o swoje interesy zawarte są na stronach internetowych:
Serwis dla Podwykonawców: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy
Komunikat dot. uruchomienia serwisu: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

LP. NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY ZAKRES UMOWY KATEGORIA PODMIOTU DATA ZGŁOSZENIA DATA ZATWIERDZENIA UWAGI
1. „AUTOSTRADA II”
Sp. z o.o.
ul. 73 Pułku Piechoty 1
40-467 Katowice
Kompleksowe opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID Usługodawca 02.10.2017 Umowa o podwykonawstwo
na usługi.
Nie wymaga zatwierdzenia
2. Piotr Błażek
Aleksandra Błażek
ul. Karłowicza 5
63-600 Kępno
Wynajem lokalu użytkowego w Kępnie przy ul. Przemysłowej 8
z przeznaczeniem na Biuro Budowy Wykonawcy
Usługodawca 04.07.2018 Umowa o podwykonawstwo
na usługi.
Nie wymaga zatwierdzenia
3. Spec-Hall Izabella Kusak
Dzierszyn 23
28-313 Imielno
Usługa dostawy oraz montażu zestawu 4 kontenerów (stanowiących laboratorium niestacjonarne) Dostawca 28.11.2018 Umowa o podwykonawstwo
na usługi.
Nie wymaga zatwierdzenia
4. Laboratorium Drogowe
Bogaccy Sp. z o.o.
Ul. Słowicza 1
95-030 Rzgów
Kompleksowa obsługa laboratoryjna dla realizacji inwestycji Usługodawca 28.01.2019 Umowa o podwykonawstwo
na usługi.
Nie wymaga zatwierdzenia
5. Konsorcjum Stali S.A.
Ul. Paderewskiego 120
42-400 Zawiercie
Usługa dostawy zbrojeń budowlanych dla inwestycji Dostawca 20.02.2019 Umowa o podwykonawstwo
na dostawę.
Nie wymaga zatwierdzenia
6. ENVIESA Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Świętojańska 26/3
44-100 Gliwice
Przebudowa linii 110kV kolidującej z projektowanym układem drogowym w związku z budową obwodnicy m. Kępno Podwykonawca 14.03.2019 21.03.2019 Zatwierdzony
7. Geodeta,
FG Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Warszawska 14/13
66-400 Gorzów Wielkopolski
Kompleksowa obsługa geodezyjna dla inwestycji Usługodawca 14.03.2019 Umowa o podwykonawstwo
na usługi.
Nie wymaga zatwierdzenia
8. KPRM Infrastruktura Sp. z o.o.
Ul. Chopina 96
43-600 Jaworzno
Dostawa łożysk elastomerowych i garnkowych dla obiektów mostowych Dostawca 25.04.2019 Umowa o podwykonawstwo
na dostawę.
Nie wymaga zatwierdzenia
LP. DALSZY PODWYKONAWCA ZAKRES ROBÓT DATA ZATWIERDZENIA
1.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, że w trosce o zabezpieczenie interesów wszystkich stron realizujących kontrakty na rzecz GDDKiA, tutejszy Oddział organizuje konsultacje dla zatwierdzonych podwykonawców na realizowanych kontraktach.
Konsultacje będą odbywały się w każdy piątek w godzinach od 9:00 do 11:00 w siedzibie GDDKiA w Opolu mieszczącej się przy ul. Niedziałkowskiego 6.