Z myślą o Podwykonawcach biorących udział w realizacji inwestycji GDDKiA został uruchomiony „Serwis dla Podwykonawców” zawierający najważniejsze informacje dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

Informacje dla Podwykonawców jak skutecznie zadbać o swoje interesy zawarte są na stronach internetowych:
Serwis dla Podwykonawców: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy
Komunikat dot. uruchomienia serwisu: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

L.p. Nazwa firmy Data
zatwierdzenia umowy
Zakres prac Kategoria
podmiotu
1 „AUTOSTRADA II” Sp. z o.o. Kompleksowe opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID Usługodawca
2 Piotr Błażek
Aleksandra Błażek
Wynajem lokalu użytkowego w Kępnie przy ul. Przemysłowej 8
z przeznaczeniem na Biuro Budowy Wykonawcy
Usługodawca
3 Spec-Hall Izabella Kusak Usługa dostawy oraz montażu zestawu 4 kontenerów (stanowiących laboratorium niestacjonarne) Usługodawca
4 Laboratorium Drogowe Bogaccy Sp. z o.o. Kompleksowa obsługa laboratoryjna
dla realizacji inwestycji
Usługodawca
5. Konsorcjum Stali S.A. Usługa dostawy zbrojeń budowlanych dla inwestycji Dostawca
6. ENVIESA Sp. z o.o. Sp. K. 21.03.2019 Przebudowa linii 110kV kolidującej z projektowanym układem drogowym w związku z budową obwodnicy m. Kępno Podwykonawca robót budowlanych
7. Geodeta, FG Sp. z o.o. Sp. K. Kompleksowa obsługa geodezyjna dla inwestycji Usługodawca
8. KPRM Infrastruktura Sp. z o.o. Dostawa łożysk elastomerowych i garnkowych dla obiektów mostowych Dostawca
9. Tomasz Radniecki Pracownia Analiz Przyrodniczych Prowadzenie nadzoru przyrodniczego Usługodawca
10. Elektromex Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie tymczasowej organizacji ruchu Usługodawca
11. TERRAECO Produkcja Handel Usługi Wynajem Maszyn Jarosław Dachowski Kompleksowa wycinka drzew wraz z karczowaniem Usługodawca
12. PPHU AMAPI Paulina Cybuch 27.06.2019 Budowa oświetlenia drogowego, przebudowa sieci elektrycznej SN i nN, przebudowa sieci telefoniczno-informatycznej, przebudowa sieci SRK Podwykonawca robót budowlanych
13. P.H.U. TRANSKOM
Robert Białdyga
Dostawa mieszanek kruszywowych Dostawca
14. VIADUKT Sp. z o.o. 28.06.2019
Aneks nr 1:
18.09.2019
Wykonanie przepustów skrzynkowych
PHZM-01 oraz PH-01b, PHZP -02,
PHZP-03 oraz PH-03b i PH-03c
z materiału Wykonawcy
Aneks nr 1:
Wykonanie przepustów rurowych żelbetowych i przepustów z tworzyw sztucznych wraz z umocnieniem wlotów.
Podwykonawca robót budowlanych
15. Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych „FABET” Dostawa belek sprężonych na obiekty mostowe WS-7.0, WS-10.1, WS-10.5 oraz MS-10.7 wraz z deskami traconymi Dostawca
16. Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „SIBET” S.A. Dostawa belek typu T dla obiektów WS-7.8, MS-10.9 wraz z deskami traconymi Dostawca
17. SPT Polska Sp. z o.o. 12.07.2019 Kompleksowe wykonanie robót ziemnych, rozbiórkowych, podbudów pomocniczych oraz podbudów pomocniczych z materiałów Podwykonawca robót budowlanych
18. SKABUD Sp. z o.o. Sp. K. 08.07.2019 Wykonanie obiektów inżynierskich: WD-5.8, MS+PZ-6.6, WS-7.0, WS-7.8, WS-10.1, WS-10.5, MS-10.9, WD-11.9 Podwykonawca robót budowlanych
19. ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. Sp. K. Wykonanie i dostawa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych Dostawca
20. Roboty Ziemne Magdalena Sikora-Maślanka Montaż przepustów tymczasowych pod drogą serwisową z powierzonego materiału (rury) Usługodawca
21. PPHU „AMAPI” Paulina Cybuch Wykonanie 4 czasowych przyłączy energetycznych dla placów budowy zgodnie z załączonymi szkicami i przedmiarami Usługodawca
22. ViaCon Polska Sp. z o.o. Wykonanie i dostawę rur przepustowych Pecor Quattro i Pecor Optima Dostawca
23. Roboty Ziemne
Magdalena Sikora-Maślanka
Usługi wynajmu sprzętu wraz z operatorami: koparko-ładowarka Usługodawca
24. Tech-Project Sp. z o.o. Sp. K Usługi wynajmu sprzętu:
ciągniki + recykler
ciągnik + siewnik.
Usługodawca
25. Continental Road Sp. J,
K. Majewski, K. Majewska
Dostawa mieszanki popiołów lotnych. Dostawca
26. KRYS-INSTAL
Danuta Pszczoła
16.08.2019
Przebudowa urządzeń melioracji wodnych.
Aneks nr 1:
Budowa kanałów odpływowych ze zbiorników retencyjnych oraz budowa drenażu drogowego
Podwykonawca robót budowlanych
27. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „INKADRO” Sp. z o.o. 22.08.2019
Aneks nr 1:
14.07.2020
Przebudowa sieci wodnych i kanalizacyjnych
Aneks nr 1:
Rozszerzenie zakresu o dodatkowe roboty przy kolizji S3
Podwykonawca robót budowlanych
28. GLOBTECH Krzysztof Cieśla Zakup piasku do budowy nasypu. Dostawca
29. ZPHU Rembet Sp. z o.o. Wytworzenie i dostawa mieszanek betonowych oraz stabilizcji Dostawca
30. ZPHU Rembet Sp. z o.o. Dostawa studni melioracyjnych DN 1000 Dostawca
31. RUREX Sp. z o.o. Dostawa materiałów do przebudowy sieci melioracyjnych (rury kształtki, mufy, itp.) Dostawca
32. ZPHU Rembet Sp. z o.o. Dostawa prefabrykowanych płyt dennych Dostawca
33. Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT” S.A. Dostawa rur żelbetowych ø800 i ø1000
z elementami skarpowymi
Dostawca
34. BBR Polska Sp. z o.o. 24.10.2019 Wykonanie sprężenia obiektów WD-5.8 i WD-11.9 kablami wewnętrznymi zgodnie z dokumentacją projektową. Podwykonawca robót budowlanych
35. BSK Return S.A. Dostawa stali wraz z usługą gięcia i transportu Dostawca
36. ViaCon Polska Sp. z o.o. Dostawa kompletu materiałów na budowę murów oporowych z gruntu zbrojonego wraz z niezbędnym opracowaniem projektowym Dostawca
37. BMDROG Sp. z o.o. 25.10.2019

Aneks nr 1:
12.12.2019
Aneks nr 2:
14.07.2020
Aneks nr 3:
23.07.2020

Wykonanie kompleksowych robót ziemnych, rozbiórkowych, podbudów pomocniczych oraz podbudów zasadniczych z materiału powierzonego

Aneks nr 1:
Wykonanie kompleksowych robót ziemnych, rozbiórkowych, podbudów pomocniczych oraz podbudów zasadniczych z materiału powierzonego

Aneks nr 2:
Wykonanie mieszania betonu C3/4

Aneks nr 3:
Kompleksowe wykonanie robót ziemnych, robót rozbiórkowych, podbudów pomocniczych oraz podbudów zasadniczych z materiału powierzonego, wykonanie zbiorników retencyjnych z materiału powierzonego

Podwykonawca robót budowlanych
38. Thyssenkrupp Materials Poland S.A Dostawa zbrojeń budowlanych. Dostawca
39. PPHU Inkadro Sp. Z o.o. 08.11.2019

Aneks nr 1:
14.07.2020

Budowa kanalizacji deszczowej z materiału powierzonego

Aneks nr 1:
Rozszerzenie zakresu o dodatkowe wyloty kanalizacji deszczowej i podłączenia kolektorów odwadniających obiekty mostowe

Podwykonawca robót budowlanych
40. F.H.U. „POL-AGRA” Krzysztof Borecki Nadzór nad przejazdem kolejowym Usługodawca
41. ViaCon Polska Sp. z o.o. 23.12.2019 Dostawa i montaż elementów konstrukcji stalowej z blach falistych SuperCor typ S.C.-53S Special dla obiektu MS+PZ- 6.6 Podwykonawca robót budowlanych
41.1 ViaCon Polska Sp. z o.o. 16.09.2020 Zamówienie uzupełniające dot.: naprawy zniszczonej (w części) konstrukcji stalowej z blachy falistej obiektu MS+PZ-6.6 Podwykonawca robót budowlanych
42. RUREX Sp. z o.o. Dostawa materiałów na potrzeby wykonania robót w zakresie budowy wpustów kanalizacyjnych i studni Dostawca
43. KPRM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. Dostawa dylatacji modułowych na obiekty mostowe Dostawca
44. NEPTUN Sp. z o.o. Dostawa rur i kształtek do budowy kanalizacji deszczowej Dostawca
45. Thyssenkrupp Materials Poland S.A Dostawa elementów konstrukcyjnych zbrojenia – prefabrykatów Dostawca
46. MAREW Marek Bodzioch Wynajem sprzętu ciągnik i recykler, ciągnik i siewnik. Usługodawca
47. Concrete – Zabłoccy Sp. z o.o. Dostawa wyprodukowanej mieszanki C3/4 Dostawca
48. Kruszywa Skalne Sp. z o.o. Dostawa mieszanek: 0/31,5, 0/63, 0/45, 31/63, 40/250 Dostawca
49. Thyssenkrupp Materials Poland S.A Dostawa elementów konstrukcyjnych zbrojenia – prefabrykatów Dostawca
50. Systemy i Technologie Sp. z o.o. Dostawa desek gzymsowych Dostawca
51. TARCOPOL Sp. z o.o. 09.03.2020 Wykonanie warstwy wiążącej i przeciw spadków z asfaltu twardo lanego Podwykonawca robót budowlanych
52. DWD System Sp. Z o.o. 18.03.2020 Dostawa i montaż kompletu odwodnienia obiektów, rury i kształtki z polipropylenu lub polietylenu HDPE

Aneks nr 1:
Rozszerzenie zakresu umowy o kolektor fi 350 na obiekcie MS-10.7

Podwykonawca robót budowlanych
53. Cementownia Warta S.A. Sprzedaż i dostawa betonu portlandzkiego wieloskładnikowego Warta Dostawca
54. NEPTUN Sp. z o.o. Dostawa rur osłonowych i studni dla kanałów odpływowych ze zbiorników retencyjnych Dostawca
55. NEPTUN Sp. z o.o. Dostawa rur przewodowych, trójników, kolan, nasuwek, uszczelek. Dostawca
56. STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. 24.03.2020 Wykonanie warstw nawierzchni bitumicznych Podwykonawca robót budowlanych
57. POL ART Artur Jackowski Wynajem sprzętu :walec guma-guma Usługodawca
58. Tech-Project Sp. z o.o. Sp. K Wynajem sprzętu: równiarka Usługodawca
59. P.U.G. OL-GAZ
ANDRZEJ DEMBIŃSKI
26.03.2020 Wykonanie przebudowy kolizji sieci gazowej średniego ciśnienia DN 125 Podwykonawca robót budowlanych
60. ARWO Daniel Pluszewicz 09.04.2020 Wykonanie hydrofobiacji z przygotowaniem podłoża oraz nawierzchni z żywic na karpach dla obiektów mostowych Podwykonawca robót budowlanych
61. BSK Return S.A. Dostawa stali zbrojeniowej oraz zbrojenia prefabrykowanego w ramach inwestycji budowlanej. Dostawca
62. Spoiwex Sp. z o.o. Dostawa hydraulicznego spoiwa drogowego Dostawca
63. Zakład Robot Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp. J. 29.04.2020 Wykonanie przewiertów z materiału GW Podwykonawca
64. DRAGON DROG
Dawid Stefankiewicz
08.05.2020 Kompleksowe wykonanie robót brukarskich Podwykonawca
65. RUREX Sp. z o.o. Dostawa materiałów – osadników Dostawca
66. Roboty Ziemne
Magdalena Sikora-Maślanka
Usługa dostawa materiałów – pospółki Dostawca
67. Granit Zen
Zenon Piekielny
Dostawa kostki kamiennej Dostawca
68. BETARD Sp. z o.o. Usługa dostawa elementów betonowych dla obiektów drogowych, mostowych. Dostawca
69. PAJDA TRANS
Dominik Pajda
Usługi transportowe Usługodawca
70. TRANSPORT CIĘŻAROWY Pajda Marcin Usługi transportowe Usługodawca
71. Usługi Transportowe
Stanisław Rutkowski
Usługi transportowe Usługodawca
72. Transport-Handel
Wolbiś Wiesław
Usługi transportowe Usługodawca
73. Transport Ciężarowy Sp .J. „MUSIAŁ” Usługi transportowe Usługodawca
74. Bitunova Sp. z o. o. 19.06.2020 Wykonanie własną skrapiarką i z własnej emulsji asfaltowej skropienia międzywarstwowe oraz zabezpieczenia górnej krawędzi warstw asfaltowych Podwykonawca robót budowlanych
75. Polskie Surowce Skalne
Sp. z o. o.
Usługi transportowe – wynajem samochodów Usługodawca
76. „NICO” Mariusz Stężała Usługi transportowe Usługodawca
77. Usługi Transportowe
Ryszard Król
Usługi transportowe Usługodawca
78. Wulkabet
Grzegorz Januszewski
Usługi transportowe Usługodawca
79. RENO Sp. z o. o. Usługi transportowe Usługodawca
80. TPA Sp. z o. o. Obsługa laboratoryjna Kontraktu w zakresie badania i kontroli jakości mieszanek mineralno-asfaltowych Usługodawca
81. DALMIN S. C. Usługi transportowe Usługodawca
82. Griltex Polska Sp. z o. o. 10.07.2020 Rozłożenie geomembrany i wykonanie uszczelnień zbiorników retencyjnych Podwykonawca robót budowlanych
83. ZPHU Rembet Sp. z o.o. Usługa mieszania betonu C3/4 Usługodawca
84. RUREX Sp. z o.o. Dostawa materiałów – włazów, wpustów, wpustów krawężnikowych Dostawca
85. RUREX Sp. z o. o. Dostawa materiałów – osadników wylotów do kanałów odpływowych i kanalizacji deszczowej Dostawca
86. Firma handlowa „ELEKTRO-BAL” Pariaszewska Alicja 23.07.2020 Budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem Podwykonawca robót budowlanych
87. Qele Technika Sp. z o. o. 23.07.2020 Budowa kanału technologicznego, kanalizacji kablowej i sieci teletechnicznej. Podwykonawca robót budowlanych
88. REMBUD Sp. z o. o. S.K. 23.07.2020 Budowa czerpni w zbiornikach retencyjnych i zastawek na wylotach ze zbiorników retencyjnych Podwykonawca robót budowlanych
89. Ogrodnictwo „Świat roślin” mgr inż. Grzegorz Hadaś 23.07.2020 Dostawa, nasadzenia i pielęgnacja drzew i krzewów Podwykonawca robót budowlanych
90, Griltex Polska Sp. z o. o. Dostawa materiałów do wykonania zbiorników retencyjnych Dostawca
91. MTB Trzebińscy Sp. J. Dostawa materiałów na wykonanie kanału technologicznego i kanalizacji kablowej Dostawca
92. MAREW Marek Bodzioch Wynajem sprzętu ciągnik i recykler, ciągnik i siewnik. Usługodawca
93. MTB Trzebińscy Sp. J. Dostawa materiałów na wykonanie kanału technologicznego i kanalizacji kablowej. Dostawca
94. SAFEROAD RRS POLSKA Sp. z o.o. 14.09.2020 Dostawa i montaż barier ochronnych, osłon energochłonnych i przeciwolśnieniowych Podwykonawca robót budowlanych
95. Kamil Maściuk Kampio Wynajem sprzętu (spycharka, koparka kołowa, koparka gąsienicowa) Usługodawca
LP. DALSZY PODWYKONAWCA ZAKRES ROBÓT DATA ZATWIERDZENIA
1.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, że w trosce o zabezpieczenie interesów wszystkich stron realizujących kontrakty na rzecz GDDKiA, tutejszy Oddział organizuje konsultacje dla zatwierdzonych podwykonawców na realizowanych kontraktach.
Konsultacje będą odbywały się w każdy piątek w godzinach od 9:00 do 11:00 w siedzibie GDDKiA w Opolu mieszczącej się przy ul. Niedziałkowskiego 6.