Opracowanie wstępnego projektu budowlanego

W tygodniu 7 Wykonawca prowadził prace projektowe w zakresie:

  • opracowania Wstępnego Projektu Budowlanego

  • uzyskania sprawozdań z wywiadów branżowych

  • mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych

  • Raportu z ponownej Oceny Oddziaływania Inwestycji na Środowisko

  • opracowania operatów wodno-prawnych dla urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód.

20 lutego 2018