Opracowanie mapy do projektowych

W tygodniu 9 2018 r. Wykonawca prowadził prace projektowe związane z opracowaniem mapy do projektowych,

Wstępnego Projektu Budowlanego,

Raportu ponownej Oceny Odziaływania na Środowisko

oraz uzyskaniem Pozwoleń wodno-prawnych.

6 marca 2018