Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem mapy

W tygodniu 11 2018 r. Wykonawca kontynuował prace projektowe związane z opracowaniem mapy do celów projektowych,
Wstępnego Projektu Budowlanego, Raportu ponownej Oceny Odziaływania na Środowisko
oraz uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych.

20 marca 2018