Koncepcje rozwiązań projektowych

W tygodniu 50 Wykonawca opracował koncepcje rozwiązań projektowych w zakresie:

  • Planu sytuacyjnego przebiegu obwodnicy wraz z lokalizacją węzłów
  • Profili podłużnych ilustrujących niweletę drogi S11
  • Przekroju poprzecznego trasy zasadniczej oraz dróg poprzecznych
  • Schematu odwodnienia trasy
  • Przekrojów poprzecznych oraz podłużnych obiektów inżynierskich
19 grudnia 2017