• Lipiec ‘2022 r. czwartek, 14.07.2022 - Lipiec ‘2022 r. W dniu 01.07.2022 r. zgodnie z Warunkami Kontraktu, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydanie Świadectwa Wykonania dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II” oraz złożył oświadczenie iż usunął wszelkie Wady i usterki zgodnie z Kontraktem oraz wykonał wszelkie zaległe prace wskazane w Świadectwie Przejęcia. Po…
 • Tydzień 35 2021 r. środa, 1.09.2021 - Tydzień 35 ‘2021r. W dniu 31.08.2021 zgodnie z Warunkami Kontraktu Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót.
 • Tydzień 34 2021 r. środa, 1.09.2021 - Tydzień 34 ‘2021r. Od dnia 16.08.2021 zgodnie z Warunkami Kontraktu trwa „Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu”.
 • Tydzień 33 2021 r. środa, 18.08.2021 - Tydzień 33 ‘2021r. W dniu 16.08.2021r. nastąpiło przejęcie Robót przez Zamawiającego i dopuszczenie do ruchu odcinka II Obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11. Przed oddaniem do ruchu, na terenie inwestycji w obrębie węzła Kępno Wchód odbyło się uroczyste otwarcie obwodnicy przy udziale władz RP (m.in. Premiera Mateusza Morawieckiego i Wiceministra Infrastruktury Rafała Webera), parlamentarzystów,…
 • Tydzień 32 2021 r. wtorek, 17.08.2021 - Tydzień 32 ‘2021r. Roboty zasadnicze zostały zakończone. Prowadzono prace uzupełniające i poprawkowe wskazane przez Komisje Odbiorową w dniu 27.07.2021r. oraz audytorów BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). W dniu 13.08.2021r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał Zaświadczenie o braku sprzeciwu do użytkowania inwestycji pn. „Budowa Obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II”. W dniu…
 • Tydzień 31 2021 r. wtorek, 10.08.2021 - Tydzień 31 ‘2021r. Trwa opracowanie mapy powykonawczej inwestycji celem przekazania do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Kępnie i uzyskania klauzuli przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz uzupełniania o ten dokument wniosku o pozwolenie na użytkowanie złożonego do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w dniu 16.07.2021r. Roboty zasadnicze zostały zakończone. Prowadzone są prace…
 • Tydzień 30 2021 r. środa, 4.08.2021 - Tydzień 30 ‘2021r. Wykonawca prowadził roboty drogowe: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : roboty porządkowe, oczyszczanie terenu. na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: roboty porządkowe, oczyszczanie terenu. na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: roboty porządkowe, oczyszczanie terenu. Wykonawca prowadził roboty na obiektach mostowych: Obiekt WD-5.8…
 • Tydzień 29 2021 r. wtorek, 27.07.2021 - Tydzień 29 ‘2021r. Wykonawca prowadził roboty drogowe: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : roboty porządkowe, oczyszczanie terenu. na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: roboty porządkowe, oczyszczanie terenu. na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: roboty porządkowe, oczyszczanie terenu. Wykonawca prowadził roboty na obiektach mostowych: Obiekt WD-5.8…
 • Tydzień 28 2021 r. wtorek, 20.07.2021 - Tydzień 28 ‘2021r. Wykonawca w dniu 16 lipca 2021r. złożył do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu zawiadomienie o zakończeniu budowy w celu uzyskania pozwolenia na użytkowania odcinka II obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11. Wykonawca uzyskał w dniach 08 do 14 lipca pozwolenia na użytkowanie obiektów mostowych w ciągu S11. Wykonawca prowadził…
 • Tydzień 27 2021 r. środa, 14.07.2021 - Tydzień 27 ‘2021r. Wykonawca prowadził roboty drogowe: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : roboty porządkowe, oczyszczanie terenu. na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: roboty porządkowe, oczyszczanie terenu. na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: roboty porządkowe, oczyszczanie terenu. Ponadto w zakresie robót drogowych wykonano korytko ściekowe…
 • Tydzień 26 2021 r. poniedziałek, 5.07.2021 - Tydzień 26 ‘2021r. Wykonawca prowadził roboty drogowe: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : nie prowadzono robót. na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: nie prowadzono robót. na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: wykonano nawierzchnię pasa technologicznego, nawierzchnię z mieszanki niewiązanej 0/31,5, wykonano nawierzchnie z kostki brukowej…
 • Tydzień 25 2021 r. wtorek, 29.06.2021 - Tydzień 25 ‘2021r. Wykonawca prowadził roboty drogowe: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : nie prowadzono robót. na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: nie prowadzono robót. na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: wykonano nawierzchnię pasa technologicznego, nawierzchnię z mieszanki niewiązanej 0/31,5 oraz prowadzono prace wykończeniowe –…
 • Tydzień 24 2021 r. poniedziałek, 21.06.2021 - Tydzień 24 ‘2021r. Wykonawca prowadził roboty drogowe: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : nie prowadzono robót. na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: nie prowadzono robót. na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: nie prowadzono robót. Ponadto w zakresie robót drogowych prowadzono montaż oznakowania pionowego – tablic…
 • Tydzień 23 2021 r. wtorek, 15.06.2021 - Tydzień 23 ‘2021r. Wykonawca prowadził roboty drogowe: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : nie prowadzono robót. na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: wykonanie warstwy wiążącej AC 11 W, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S na DD 05, układanie geokraty i geowłókniny na zbiorniku retencyjnym ZR-06. na…
 • Tydzień 22 2021 r. wtorek, 8.06.2021 - Tydzień 22 ‘2021r. Wykonawca prowadził roboty drogowe: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : montaż barier energochłonnych w km 5+400-7+000. na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5. na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: montaż barier energochłonnych w km 11+000-13+418, wykonanie podbudowy bitumicznej…
 • Tydzień 21 2021 r. wtorek, 1.06.2021 - Tydzień 21 ‘2021r. Wykonawca prowadził roboty drogowe: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5, oraz układanie geokraty i geowłókniny na zbiornikach ZR-02, ZR-03, ZR-04, ZR-05. na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: wykonanie warstwy wiążącej AC 11W na drogach DD-04a, DD-04b, DG 859750P oraz na…
 • Tydzień 20 2021 r. wtorek, 25.05.2021 - Tydzień 20 ‘2021r. Wykonawca prowadził roboty drogowe: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5, wykonanie warstwy dociążającej na zbiorniku ZR-02 oraz układanie geokraty i geowłókniny na zbiornikach ZR-03, ZR-04, ZR-05 na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5, na sekcji III…
 • Tydzień 19 2021 r. wtorek, 18.05.2021 - Tydzień 19 ‘2021r. Wykonawca prowadził roboty drogowe: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : humusowanie skarp i rowów oraz wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5 na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5, montaż barier energochłonnych, na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: montaż barier…
 • Tydzień 18 2021 r. wtorek, 11.05.2021 - Tydzień 18 ‘2021r. Wykonawca prowadził roboty drogowe: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : wykonanie warstwy wiążącej AC 11W w km 5+572 (wyjazd awaryjny) na drodze dojazdowej 06, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S w km 5+572 (wyjazd awaryjny) na drodze dojazdowej 06, wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5. na sekcji…
 • Tydzień 17 2021 r. wtorek, 4.05.2021 - Tydzień 17 ‘2021r. Wykonawca prowadził roboty drogowe: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : wykonanie warstwy dociążającej na zbiorniku retencyjnym ZR-01a oraz układanie geokraty na zbiorniku ZR-01b. na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: montaż barier energochłonnych w ciągu S11 km 10+537-10+946, warstwa ścieralna SMA w ciągu S11 km 7+700…
 • Tydzień 16 2021 r. wtorek, 27.04.2021 - Wykonawca prowadził roboty drogowe: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : zgrzewanie geomembrany na zbiorniku retencyjnym ZR-01a. na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: montaż barier energochłonnych w ciągu S11 km 10+500-10+800, warstwa ścieralna SMA w km 6+820-8+800 JP, 6+860-7+800 JL, łącznice Ł02 i Ł04 na Węźle Kępno, oraz humusowanie…
 • Tydzień 15 2021 r. wtorek, 20.04.2021 - Wykonawca prowadził roboty drogowe: Oznakowanie pionowe – montaż słupków, wysięgników, tablic znaków i bramownic, nasadzania tereny zielone – Węzeł Kępno. na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : prace na zbiornikach retencyjnych ZR-01a oraz ZR-01b. na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: warstwa ścieralna SMA w km 8+800 do 9+400, humusowanie…
 • Tydzień 14 2021 r. środa, 14.04.2021 - Wykonawca prowadził roboty drogowe: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie: fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego, oraz prace na zbiornikach retencyjnych ZR-01a i ZR-01b – układanie geomembrany, na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: montaż barier energochłonnych w km 10+200 – 10+500, warstwa ścieralna SMA w km 9+890 do 10+590,…
 • Tydzień 13 2021 r. środa, 7.04.2021 - Wykonawca prowadził roboty drogowe: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie: fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego, montaż ogrodzenia drogowego, prace na zbiornikach retencyjnych ZR-01a i ZR-01b – układanie geomembrany na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: warstwa wiążąca AC WMS w km 7+870 do 8+300, nasadzenie krzewów na węźle Kępno…
 • Tydzień 12 2021 r. środa, 31.03.2021 - Wykonawca prowadził roboty drogowe: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie: fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego, montaż barier energochłonnych w km 6+500 – 7+800, podbudowa bitumiczna AC WMS w km 6+900 – 7+111, warstwa wiążąca AC WMS w km 6+880 – 7+111, montaż paneli aluminiowych ekranu akustycznego E2 na sekcji II km…
 • Tydzień 11 2021 r. wtorek, 23.03.2021 - Wykonawca prowadził roboty drogowe: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie: fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego, montaż barier energochłonnych w km 5+200 – 5+800, podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/45 w km 6+600 – 7+100, na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: montaż słupków ogrodzenia drogowego, podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/45…
 • Tydzień 10 2021 r. wtorek, 16.03.2021 - Zgodnie z Warunkami Kontraktu w okresie 15.12.2020r. do 15.03.2021r. trwa okres zimowy, który nie jest wliczany do Czasu na Ukończenie – czasu realizacji robót. Wykonawca prowadzi roboty w ograniczonym zakresie. Wykonawca prowadził roboty drogowe w zakresie: wykonywanie drenaży w pasie rozdziału, montaż barier energochłonnych – S11 km 5+000 do 5+800, uzupełnienie poboczy w obrębie słupów…
 • Tydzień 9 2021 r. wtorek, 9.03.2021 - Zgodnie z Warunkami Kontraktu w okresie 15.12.2020r. do 15.03.2021r. trwa okres zimowy, który nie jest wliczany do Czasu na Ukończenie – czasu realizacji robót. Wykonawca prowadzi roboty w ograniczonym zakresie. Wykonawca nie prowadził robót drogowych. Wykonawca nie prowadził robót na obiektach mostowych. W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:  branża elektroenergetyczna: – budowa oświetlenia…
 • Tydzień 8 2021 r. środa, 3.03.2021 - Zgodnie z Warunkami Kontraktu w okresie 15.12.2020r. do 15.03.2021r. trwa okres zimowy, który nie jest wliczany do Czasu na Ukończenie – czasu realizacji robót. Wykonawca prowadzi roboty w ograniczonym zakresie. Wykonawca nie prowadził robót drogowych. Wykonawca nie prowadził robót na obiektach mostowych. W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie: branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej…
 • Tydzień 7 2021 r. poniedziałek, 22.02.2021 - Zgodnie z Warunkami Kontraktu w okresie 15.12.2020r. do 15.03.2021r. trwa okres zimowy, który nie jest wliczany do Czasu na Ukończenie – czasu realizacji robót. Wykonawca prowadzi roboty w ograniczonym zakresie. Wykonawca nie prowadził robót drogowych. Wykonawca nie prowadził robót na obiektach mostowych. W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie: • branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy…
 • Tydzień 6 2021 r. poniedziałek, 15.02.2021 - Zgodnie z Warunkami Kontraktu w okresie 15.12.2020r. do 15.03.2021r. trwa okres zimowy, który nie jest wliczany do Czasu na Ukończenie – czasu realizacji robót. Wykonawca prowadzi roboty w ograniczonym zakresie. Wykonawca nie prowadził robót drogowych. Wykonawca nie prowadził robót na obiektach mostowych. W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie: – branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy…
 • Tydzień 5 2021 r. poniedziałek, 8.02.2021 - Zgodnie z Warunkami Kontraktu w okresie 15.12.2020r. do 15.03.2021r. trwa okres zimowy, który nie jest wliczany do Czasu na Ukończenie – czasu realizacji robót. Wykonawca prowadzi roboty w ograniczonym zakresie. Wykonawca nie prowadził robót drogowych. Wykonawca nie prowadził robót na obiektach mostowych. W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie: – branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy…
 • Tydzień 4 2021 r. poniedziałek, 1.02.2021 - Zgodnie z Warunkami Kontraktu w okresie 15.12.2020r. do 15.03.2021r. trwa okres zimowy, który nie jest wliczany do Czasu na Ukończenie – czasu realizacji robót. Wykonawca prowadzi roboty w ograniczonym zakresie. Wykonawca nie prowadził robót drogowych. Wykonawca nie prowadził robót na obiektach mostowych. W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie: – branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy…
 • Tydzień 3 2021 r. poniedziałek, 25.01.2021 - Zgodnie z Warunkami Kontraktu w okresie 15.12.2020r. do 15.03.2021r. trwa okres zimowy, który nie jest wliczany do Czasu na Ukończenie – czasu realizacji robót. Wykonawca prowadzi roboty w ograniczonym zakresie. Wykonawca nie prowadził robót drogowych. Wykonawca nie prowadził robót na obiektach mostowych. W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie: branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej…
 • Tydzień 2 2021 r. poniedziałek, 18.01.2021 - Zgodnie z Warunkami Kontraktu w okresie 15.12.2020r. do 15.03.2021r. trwa okres zimowy, który nie jest wliczany do Czasu na Ukończenie – czasu realizacji robót. Wykonawca prowadzi roboty w ograniczonym zakresie. Wykonawca nie prowadził robót drogowych. Wykonawca nie prowadził robót na obiektach mostowych. W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie: branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej…
 • Tydzień 1 2021 r. poniedziałek, 11.01.2021 - Zgodnie z Warunkami Kontraktu w okresie 15.12.2020r. do 15.03.2021r. trwa okres zimowy, który nie jest wliczany do Czasu na Ukończenie – czasu realizacji robót. Wykonawca prowadzi roboty w ograniczonym zakresie. Wykonawca nie prowadził robót drogowych. Wykonawca nie prowadził robót na obiektach mostowych. W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie: branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej…
 • Tydzień 52/53 2020 r. poniedziałek, 4.01.2021 - Zgodnie z Warunkami Kontraktu w okresie 15.12.2020r. do 15.03.2021r. trwa okres zimowy, który nie jest wliczany do Czasu na Ukończenie – czasu realizacji robót. Roboty w tym okresie będą prowadzone w zależności od warunków pogodowych. Wykonawca nie prowadził robót drogowych. Wykonawca nie prowadził robót na obiektach mostowych. W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:…
 • Tydzień 51 2020 r. poniedziałek, 21.12.2020 - Zgodnie z Warunkami Kontraktu w okresie 15.12.2020r. do 15.03.2021r. trwa okres zimowy, który nie jest wliczany do Czasu na Ukończenie – czasu realizacji robót. Roboty w tym okresie będą prowadzone w zależności od warunków pogodowych. Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania humusowania skarp i rowów…
 • Tydzień 50 2020 r. wtorek, 15.12.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania humusowania skarp i rowów (ilość 500 m2) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 500 m2) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania wykopu (ilość 3 000 m3), wykonania humusowania skarp i rowów (ilość 2 000 m2) oraz…
 • Tydzień 49 2020 r. poniedziałek, 7.12.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania humusowania skarp i rowów (ilość 500 m2) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 500 m2) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania wykopu (ilość 1 000 m3) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 1 000 m2) na sekcji…
 • Tydzień 48 2020 r. wtorek, 1.12.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej (75 m2), humusowania skarp i rowów (ilość 500 m2) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 500 m2) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania wykopu (ilość 3 000 m3) na sekcji III…
 • Tydzień 47 2020 r. poniedziałek, 23.11.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania warstwy ścieralnej SMA w km 6+290 do 6+820 (ilość 4 700 m2) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 1 000 m2) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania wykopu (ilość 3 000 m3) oraz warstwy ścieralnej SMA w km…
 • Tydzień 46 2020 r. wtorek, 17.11.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania warstwy ścieralnej SMA (ilość 18 000 m2) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 1 000 m2) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania wykopu (ilość 3 000 m3) na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania nawierzchni…
 • Tydzień 45 2020 r. wtorek, 10.11.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania wykopu (ilość 500 m3), warstwy wiążącej AC WMS 16 W w km 5+530 do 5+700 (ilość 4 000 m2), warstwy ścieralnej SMA w km 5+900 do 6+830 (ilość 9 800 m2) oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 100 m2)…
 • Tydzień 44 2020 r. poniedziałek, 2.11.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania podbudowy bitumicznej AC WMS 16 P (ilość 6 000 m2) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 2 000 m2) na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania nawierzchni z…
 • Tydzień 43 2020 r. poniedziałek, 26.10.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania wykopu (ilość 1 000 m3), nasypu (ilość 3 000 m3), wykonania podłoża pod konstrukcję (PPK+GWN) (ilość 2 000 m2), warstwa wzmacniająca C3/4 (ilość 4 000 m2), podbudowa zasadnicza 0/45 (ilość 3 000 m2), podbudowa bitumiczna AC 22 P na DP 5599P (ilość 1 500…
 • Tydzień 42 2020 r. poniedziałek, 19.10.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania nasypu (ilość 1 500 m3), wykonania podłoża pod konstrukcję (PPK+GWN) (ilość 1 000 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 500 m2) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania humusowania skarp i rowów (ilość 4 000 m2) na sekcji…
 • Tydzień 41 2020 r. poniedziałek, 12.10.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania wykopu (ilość 1 000 m2), warstwy wiążącej AC WMS 16W w km 5+850 do 6+050 (ilość 3 570 m2), warstwy ścieralnej SMA – odcinek próbny w km 5+280 do 5+470 (ilość 1 900 m2), nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 200 m2),…
 • Tydzień 40 2020 r. poniedziałek, 5.10.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania wykopu (ilość 2 000 m2), nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 200 m2), humusowania skarp i rowów (ilość 1 000 m2) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 5 000 m2) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania humusowania skarp…
 • Tydzień 39 2020 r. poniedziałek, 28.09.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania wykopu (ilość 3 000 m3), podbudowy bitumicznej AC WMS 16P w km 5+850 do 6+050 (ilość 3 530 m2), nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 200 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 1 000 m2) na sekcji II km 7+118…
 • Tydzień 38 2020 r. poniedziałek, 21.09.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:   na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania wymiany gruntu w km 5+600 oraz na DP5599 w km 0+750 (ilość 2 000 m3), wykopu (ilość 2 000 m3), podłoża po konstrukcję (PPK+GWN) (ilość 3 000 m2), warstwy wzmacniającej C3/4 w km 5+500-5+650 (ilość 3 000 m2),…
 • Tydzień 37 2020 r. poniedziałek, 14.09.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania wymiany gruntu w km 5+600 oraz na DP5599 w km 0+750 (ilość 7 000 m3), wykopu (ilość 2 000 m3), podłoża po konstrukcję (PPK+GWN) (ilość 1 000 m2), warstwy wzmacniającej C3/4 w km 5+850-5+950 (ilość 2 000 m2) oraz…
 • Tydzień 36 2020 r. poniedziałek, 7.09.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania wykopu (ilość 1 500 m3) na sekcji II km 7+118 do 10+590 nie prowadzono robót na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania nasypu (ilość 2 000 m3) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 1 000 m2) Roboty…
 • Tydzień 35 2020 r. poniedziałek, 31.08.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania podbudowy bitumicznej AC 22P na DP 5599P (ilość 630 m2), warstwy wiążącej AC 11W na DG 859663P (ilość 2 000 m2), warstwy wiążącej AC 16W na DP 5599P (ilość 630 m2),warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S na DP 5599P…
 • Tydzień 34 2020 r. poniedziałek, 24.08.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania podbudowy bitumicznej AC 22P na DP 5599P (ilość 3 635 m2), warstwy wiążącej AC WMS 16W na DP 5599P (ilość 3 625 m2), warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S (ilość 3 615 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość…
 • Tydzień 33 2020 r. poniedziałek, 17.08.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:  na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania nasypu (ilość 2 000 m3), podbudowy bitumicznej AC WMS 16P w km 5+700-5+890, 6+510-6+900, 0+011-0+219 JZR (ilość 11 945 m2), warstwy wiążącej AC WMS 16W w km 5+700-5+880, 5+285-5+530, 0+009-0+219 JZR (ilość 14 405 m2), humusowania skarp i rowów…
 • Tydzień 32 2020 r. poniedziałek, 10.08.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania nasypu (ilość 1 000 m3), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 1 000 m2), podbudowy bitumicznej AC WMS 16P w km 5+274-5+500 (ilość 6 530 m2), warstwy wiążącej AC WMS 16W w km 5+274-5+500 (ilość 3 850 m2) oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość…
 • Tydzień 31 2020 r. poniedziałek, 3.08.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 2 000 m2), nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 1 500 m2), humusowania skarp i rowów (ilość 5 000 m2) oraz zbiorników retencyjnych ZR-01a, ZR-01b, ZR-03, ZR-04 i ZR-05 na sekcji II km 7+118 do…
 • Tydzień 30 2020 r. poniedziałek, 27.07.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania nasypu (ilość 2 000 m3), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 4 000 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 5 000 m2) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania nasypu (ilość 3 000 m3), podłoża pod konstrukcję (PPK+GWN)(ilość 5 000 m2), warstwy…
 • Tydzień 29 2020 r. poniedziałek, 20.07.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania nasypu (ilość 2 000 m3), warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość 1 000 m2) oraz podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 5 000 m2) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania podłoża pod konstrukcję (PPK+GWN)(ilość 10 000 m2), warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość 3 000 m2),…
 • Tydzień 28 2020 r. poniedziałek, 13.07.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania nasypu (ilość 2 000 m3), warstwy wzmacniającej C3/4( ilości ok. 1 000 m2) oraz podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 4 000 m2) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania podłoża pod konstrukcję (PPK+GWN) (ilość 10 000 m3), warstwy wzmacniającej C3/4…
 • Tydzień 27 2020 r. poniedziałek, 6.07.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania nasypu (ilość 2 000 m3), podbudowy zasadniczej 0/45 ( ilości ok. 3 000 m2), podbudowy bitumicznej AC WMS 16P (ilość 1 685 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 5 000 m2) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie…
 • Tydzień 26 2020 r. poniedziałek, 29.06.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania podbudowy zasadniczej 0/45 ( ilości ok. 2 000 m2), humusowania skarp i rowów (ilość 5 000 m2) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie humusowania skarp i rowów (ilość ok. 15 000 m2) na sekcji III km 10+590…
 • Tydzień 25 2020 r. poniedziałek, 22.06.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania podbudowy zasadniczej 0/45 ( ilości ok. 2 000 m2), humusowania skarp i rowów (ilość 5 000 m2) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania nasypu (ilość 5 000 m2), warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość 5 500 m2), podbudowy zasadniczej…
 • Tydzień 24 2020 r. poniedziałek, 15.06.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie humusowania skarp i rowów (ilość 2 500 m2), podbudowy zasadniczej 0/45 ( ilości ok. 2 000 m2), na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania podbudowy bitumicznej AC WMS 16 P na węźle Kępno Ł01, Ł02, Ł03 (ilość…
 • Tydzień 23 2020 r. poniedziałek, 8.06.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykopu ( ilość 1 500 m3), podbudowy zasadniczej 0/45 ( ilości ok. 2 000 m2), podbudowy bitumicznej AC w km 6+020 do 6+590 (ilość ok. 5 870 m2), warstwy wiążącej AC WMS 16W w km 6+030 do 6+570 (ilość ok.9…
 • Tydzień 22 2020 r. wtorek, 2.06.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie podbudowy zasadniczej 0/45 ( ilości ok. 3 000 m2), wykop (ilość ok. 1 500 m3), warstwa wzmacniająca C3/4 (ilość 5 000 m2) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 4 000 m2),…
 • Tydzień 21 2020 r. poniedziałek, 25.05.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 6 000 m2) podbudowy zasadniczej 0/45 ( ilości ok. 5 000 m2) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 5 000 m2), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość ok. 6 000…
 • Tydzień 20 2020 r. wtorek, 19.05.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 5 000 m2) podbudowy zasadniczej 0/45 ( ilości ok. 5 000 m2) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 5 000 m2), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość ok. 6 000…
 • Tydzień 19 2020 r. poniedziałek, 11.05.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie warstwy wzmacniającej C3/4 (ilości ok. 10 000 m2) oraz podbudowy bitumicznej AC w km 6+050 do 6+510 na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 5 000 m3), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość ok. 22 000 m2),…
 • Tydzień 18 2020 r. poniedziałek, 4.05.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 1 000 m3) oraz podbudowy warstwy zasadniczej 0/45 ( odcinek próbny) w km 6+000 do 6+500 strona lewa na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 10 000 m3), na sekcji…
 • Tydzień 17 2020 r. poniedziałek, 27.04.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 1 000 m3) oraz warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 12 000 m3), na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 8 000 m3), na sekcji III km 10+590 do 13+413 w…
 • Tydzień 16 2020 r. poniedziałek, 20.04.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 1 000 m3) oraz wykonanie pasa technologicznego na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 6 000 m3), wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 15 000 m2), na sekcji III km…
 • Tydzień 15 2020 r. wtorek, 14.04.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 2 000 m3), wykopu pod rowy (ilość ok. 500 m3), wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 2 000 m2), przygotowania podłoża pod konstrukcję oraz budowa zbiorników retencyjnych ZR-01a, ZR-01b, ZR-02, ZR-03 na sekcji II km 7+118…
 • Tydzień 14 2020 r. poniedziałek, 6.04.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 1 000 m3), wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 13 000 m2), budowy zbiorników retencyjnych ZR-01a, ZR-01b, ZR-02, ZR-03 na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 10 000 m3), wykopów…
 • Tydzień 13 2020 r. wtorek, 31.03.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 2 000 m3), przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni (ilość ok. 8 000 m2), humusowanie skarp i rowów na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 14 000 m3), wykopów (ilość…
 • Tydzień 12 2020 r. wtorek, 24.03.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 2 000 m3), przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni (ilość ok. 6 000 m2), wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 12 500 m2), humusowanie skarp i rowów na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie…
 • Tydzień 11 2020 r. poniedziałek, 16.03.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 3 000 m3), wykopów pod rowy drogowe (ilość ok. 2 000 m3), przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni (ilość ok. 10 000 m2), wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 3 000 m2) na sekcji II…
 • Tydzień 10 2020 r. poniedziałek, 16.03.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie nasypu (ilość ok. 2 000 m3) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie nasypu (ilość ok. 2 000 m3), wykopów (ilość ok. 2000 m3) oraz humusowania skarp i rowów na sekcji III km 10+590 do 13+413 nie…
 • Tydzień 9 2020 r. poniedziałek, 2.03.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie nasypu (ilość ok. 3 000 m3) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie nasypu (ilość ok. 6 000 m3) oraz humusowania skarp i rowów na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie humusowania skarp i rowów…
 • Tydzień 8 2020 r. poniedziałek, 24.02.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie nasypu (ilość ok. 6 000 m3) oraz humusowania skarp i rowów na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie humusowania skarp i rowów Roboty mostowe prowadzono na obiektach: WS-7.0 – zasypka i budowa drenaży za przyczółkami podpory 1…
 • Tydzień 7 2020 r. poniedziałek, 17.02.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie nasypu (ilość ok. 6 000 m3) oraz humusowania skarp i rowów na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie humusowania skarp i rowów Roboty mostowe prowadzono na obiektach: WS-7.0 – budowa murów oporowych w osi 1 i 2…
 • Tydzień 6 2020 r. poniedziałek, 10.02.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie odhumusowania, wykonania nasypu w obrębie obiektu WS-7.0, wykopu z transportem na nasyp oraz humusowania skarp i rowów na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie odhumusowania, wykopu (ilość ok. 10 000 m3) oraz humusowania skarp i rowów na…
 • Tydzień 5 2020 r. poniedziałek, 3.02.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie odhumusowania oraz wykonania nasypu w obrębie obiektu WS-7.0 na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie odhumusowania, wykopu (ilość ok. 5 000 m3) nasypu (ilość ok. 5 000 m3) oraz humusowania skarp i rowów Roboty mostowe prowadzono na obiektach:…
 • Tydzień 4 2020 r. poniedziałek, 27.01.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania wykopu z transportem na nasyp na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 10 000 m3) nasypu w km 10+000 do 10+400 (ilość ok. 2 000 m3), humusowania skarp…
 • Tydzień 3 2020 r. poniedziałek, 20.01.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca przystąpił do robót przygotowawczych obiektów kubaturowych przeznaczonych do rozbiórki, ponadto realizował roboty ziemne: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypów w obrębie obiektu WS-7.0 (ilość ok. 2 000 m3) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 10…
 • Tydzień 2 2020 r. poniedziałek, 13.01.2020 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypów w km 6+700 do 7+100 (ilość ok. 5 000 m3) oraz budowy nasypu dociążającego na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 5 000 m3) oraz humusowania skarp…
 • Tydzień 1 2020 r. wtorek, 7.01.2020 - Z uwagi na okres świąteczno- noworoczny ( tj. od 23.12.2019r. do 06.01.2020r.) roboty były realizowane w ograniczonym zakresie: Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu dociążającego Roboty mostowe- nie prowadzono prac na obiektach. W zakresie robót branżowych- nie prowadzono prace przy przebudowie kolizji.
 • Tydzień 52 2019 r. wtorek, 7.01.2020 - Z uwagi na okres świąteczno- noworoczny ( tj. od 23.12.2019r. do 06.01.2020r.) roboty były realizowane w ograniczonym zakresie: Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu w km 6+700 do 7+100 (w ilości 20 000 m3) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie…
 • Tydzień 51 2019 r. wtorek, 24.12.2019 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypów w km 6+700 do 7+100 (ilość ok. 30 000 m3) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 10 000 m3), budowy nasypów w km 10+000 do 10+400…
 • Tydzień 50 2019 r. poniedziałek, 16.12.2019 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypów w km 6+700 do 7+100 (ilość ok. 30 000 m3) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 15 000 m3), budowy nasypów w km 10+000 do 10+400…
 • Tydzień 49 2019 r. poniedziałek, 9.12.2019 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypów w km 6+700 do 7+100 (ilość ok. 30 000 m3) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 20 000 m3), budowy nasypów w km 10+000 do 10+400…
 • Tydzień 48 2019 r. poniedziałek, 2.12.2019 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykopu w km 5+300 do 5+400 (ilość ok. 5 000 m3), budowy nasypów w km 6+700 do 7+100 (ilość ok. 30 000 m3) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość…
 • Tydzień 47 2019 r. poniedziałek, 25.11.2019 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie odhumusowania warstwy zasadniczej wraz ze zbiornikami, wykopu w km 5+300 do 5+400 (ilość ok. 5 000 m3), budowy nasypów w km 6+700 do 7+100 (ilość ok. 5 000 m3), budowy warstwy wzmacniającej C3/4 na sekcji II km 7+118 do…
 • Tydzień 46 2019 r. wtorek, 19.11.2019 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 30 000 m3), budowy nasypów w km 10+000 do 10+400 (ilość ok. 30 000 m3) na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wymiany gruntu, wykopów w km 11+700 do…
 • Tydzień 45 2019 r. środa, 13.11.2019 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 30 000 m3), budowy nasypów w km 10+000 do 10+400 (ilość ok. 30 000 m3) na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie odhumusowania Łącznika Baranów, wymiany gruntu, wykopów w…
 • Tydzień 44 2019 r. wtorek, 5.11.2019 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania wykopu w km 5+300 do 5+400 ( ilość ok. 3 000) oraz budowy nasypów w km 6+700 do 7+100 ( ilość ok. 3 000 m3 ) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do…
 • Tydzień 43 2019 r. poniedziałek, 28.10.2019 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania nasypu w km 6+700 do 7+100 ( ilość ok. 3 000 m3 ) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 30 000 m3), budowy nasypów w km 10+000…
 • Tydzień 42 2019 r. wtorek, 22.10.2019 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania nasypu w km 6+100 do 6+200 ( ilość ok. 10 000 m3 ) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 20 000 m3), budowy nasypów w km 10+000…
 • Tydzień 41 2019 r. wtorek, 15.10.2019 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie GWN w km 6+200 do 6+300 strona prawa (ilość ok. 400 m3) oraz wykonanie warstwy wzmacniającej C3/4 w km 6+300 do 6+400 strona lewa (ilość ok. 1 200 m2 ) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie kontynuowania…
 • Tydzień 40 2019 r. poniedziałek, 7.10.2019 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy i zagęszczania nasypu (ilość ok. 20 000 m3) oraz GWN w km 6+200- 6+300 (ilość ok. 400 m3) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie odhumusowania terenu w km 10+100 do 10+500 wykopów na węźle Kępno…
 • Tydzień 39 2019 r. poniedziałek, 30.09.2019 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie zagęszczania nasypu w km 6+200 do 6+500 na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopów (ilość ok. 5000 m3), budowy nasypów w km 7+100 do 7+600 (ilość ok. 5000 m3), na sekcji III km 10+590 do 13+413…
 • Tydzień 38 2019 r. wtorek, 24.09.2019 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km5+270 do 7+118 w zakresie budowy, profilowania i zagęszczenia nasypu w km 6+100 do 6+700 oraz 7+000 do 7+300 (ilość ok. 15000 m3) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopów (ilość ok. 20000 m3), budowy nasypów w km 7+120 do 7+300 (ilość…
 • Tydzień 37 2019 r. poniedziałek, 16.09.2019 - Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne: na sekcji I km5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 10000 m3) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie odhumusowania, wykopów (ilość ok. 20000 m3) i budowy nasypów (ilość ok. 15000 m3), oraz wykonanie pasa technologicznego na sekcji III km 10+590 do 13+413 w…
 • Tydzień 36 2019 r. wtorek, 10.09.2019 - Wykonawca realizował roboty drogowe – ziemne: na sekcji I km5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 5000 m3) na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie odhumusowania, wykopów (ilość ok. 200000 m3) i budowy nasypów (ilość ok. 15000 m3). Prowadzono roboty mostowe na obiektach: WD-5.8 – deskowanie i betonowanie korpusu przyczółka P1…
 • Tydzień 35 2019 r. wtorek, 3.09.2019 - Wykonawca realizował roboty drogowe przy wykopach wraz z transportem materiału na nasyp oraz prowadzono budowę nasypów na sekcji I km5+270 do 7+118 w ilości ok 15000 m3 oraz sekcji II km 7+118 do 10+590 w ilości ok. 20000 m3. Ponadto kontynuowano prace przy budowie dróg technologicznych i serwisowych. Prowadzono roboty mostowe na obiektach: WD-5.8 –…
 • Tydzień 34 2019 r. środa, 28.08.2019 - Zakończono zdjęcie warstwy humusu w śladzie trasy S-11 za wyjątkiem miejsc (stanowisk) na których prowadzone są badania archeologiczne. Wykonawca realizował roboty drogowe przy budowie dróg technologicznych i serwisowych. Kontynuowano prace przy wykopach wraz z transportem materiału na nasyp oraz prowadzono budowę nasypów. Prowadzono roboty mostowe na obiektach: WD-5.8 – betonowanie fundamentów podpór P1, P2 i…
 • Tydzień 33 2019 r. środa, 21.08.2019 - Wykonawca kontynuuje realizację Robót przygotowawczych dla inwestycji. Kontynuowano odhumusowanie pasa drogowego dla trzech sekcji trasy ekspresowej. W dalszym ciągu Wykonawca prowadził roboty dla obiektu WD-5.8 polegające na zbrojeniu fundamentu. Rozpoczęto roboty związane z budową przepustu PHMZ-01 – wykonano wykop i wykonano beton podkładowy pod fundament. W kolejnym tygodniu Wykonawca planuje rozpocząć prace dla obiektu MS-PZ-6.6.
 • Tydzień 32 2019 r. środa, 14.08.2019 - Wykonawca kontynuuje realizację Robót przygotowawczych, organizacji zapleczy budowy oraz przejazdów, transporty i rozładunki materiałów, zakładanie osnowy geodezyjnej i tyczenia pasa drogowego. Ponadto Wykonawca rozpoczął wykonanie wykopu oraz formowanie nasypu. Wykonawca prowadził w dalszym ciągu odhumusowanie terenu na odcinku 7+200 do 11+700 oraz wykonanie dróg technologicznych w odcinku 5+600 do 7+100. Rozpoczęto przebudowę kolizji SRK2 i…
 • Tydzień 31 2019 r. środa, 7.08.2019 - W tygodniu 31 Wykonawca prowadził roboty przygotowawcze w zakresie wycinki zieleni, organizacji zapleczy budowy oraz przejazdów, transporty i rozładunki materiałów, zakładanie osnowy geodezyjnej oraz tyczenie pasa drogowego. Usunięcie warstwy humusu zostało przeprowadzone w odcinku od 5+900 do 9+100 z wyłączeniem terenów zajętych przez badania archeologiczne. Przebudowa kolizji TK1 i SRK1 została zakończona, a rozpoczęto przebudowę…
 • Tydzień 30 2019 r. wtorek, 30.07.2019 - W Tygodniu 30. realizowane były Roboty przygotowawcze. Wykonawca kontynuował wycinkę zieleni i zakrzewień, organizację zapleczy budowy oraz przejazdów a także transporty i rozładunki materiałów. Wznowiono prace geodezyjne związane z tyczeniem pasa drogowego. Ponadto Wykonawca rozpoczął odhumusowanie na odcinku trasy od km 5+600 do 7+380 oraz rozpoczął przebudowę kolizji teletechnicznej oraz SRK w miejscu projektowanego obiektu…
 • Tydzień 29 2019 r. wtorek, 23.07.2019 - W okresie 15.07-20.07.2019 r. Wykonawca kontynuował realizację Robót przygotowawczych. Wycinka zieleni i zakrzewień, organizacja zapleczy budowy oraz przejazdów oraz transporty i rozładunki materiałów przebiegają zgodnie z planowanym przez Wykonawcę zaawansowaniem. W następnym tygodniu poza kontynuacją wymienionych prac Wykonawca planuje wznowienie tyczenia pasa drogowego i zakładanie osnowy geodezyjnej.
 • Tydzień 28 2019 r. poniedziałek, 15.07.2019 - Trwa okres realizacji Robót przygotowawczych dla inwestycji. W dalszym ciągu trwa wycinka zieleni w zakresie pasa drogowego oraz organizacja zapleczy budowy oraz przejazdów. W następnym tygodniu planowane jest kontynuacja powyższych prac oraz transport materiałów na place składowe budowy. Dnia 12.07.2019 r. w Biurze Inżyniera w Kępnie odbyła się Rada Budowy nr 21. Tematem spotkania było…
 • Tydzień 27 2019 r. czwartek, 11.07.2019 - Wykonawca kontynuuje wykonanie Robót przygotowawczych. Wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu dla dróg gminnych DG859643P, powiatowych DP5599P i DP5704P oraz na DK 11. Wykonawca zgodnie z planem rozpoczął organizację zapleczy budowy oraz przejazdów. Planowana wycinka zieleni została wstrzymana przez trwające prace rozpoznania ornitologicznego. Rozpoczęcie prac ziemnych przesunięto na 15.07.2019 r. ze względu na prośby właścicieli pól uprawnych…
 • Tydzień 26 2019 r. wtorek, 2.07.2019 - Wykonawca po przekazaniu Placu Budowy przystąpił do Robót przygotowawczych. Wykonane zostało rozpoznanie saperskie dla terenu przeznaczonego pod inwestycję oraz rozpoczęto prace nad wytyczeniem pasa drogowego przez zespół geodezyjny Wykonawcy. W następnym tygodniu zaplanowano wykonanie wycinki drzew i krzewów, organizację zapleczy budowy i przejazdów oraz wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu.
 • Tydzień 25 2019 r. wtorek, 18.06.2019 - W dniu 18.06.2019 r. Zamawiający wraz z Inżynierem Kontraktu protokolarnie przekazali plac budowy Wykonawcy. Zakończono okres projektowania i oficjalnie rozpoczęto okres Realizacji Robót dla Kontraktu. Wykonawca w najbliższych dniach przystąpi do czynności przygotowawczych, a w szczególności dokona inwentaryzacji dróg i budynków przy trasach transportu masowego, wykona osnowę geodezyjną oraz rozpoznanie saperskie dla terenu budowy.
 • Tydzień 24 2019 r. wtorek, 18.06.2019 - W dniu 14.06.2019 r. Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11. W decyzji ZRID zawarto podział nieruchomości wynikający z realizacji inwestycji, zatwierdzenie projektu budowlanego oraz określenie warunków realizacji robót, przebudowy sieci oraz dróg publicznych. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Tydzień 21 2019 r. wtorek, 11.06.2019 - Wojewoda Wielkopolski w dniu 20 maja 2019r. udzielił zgody na odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych dla inwestycji w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę w toku postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID. Dnia 24.05.2019 r. w Biurze Inżyniera odbyła się Rada Techniczna nr 21. Spotkanie miało charakter Rady zatwierdzającej weryfikowanych przez Zespół Inżyniera opracowań z zakresu Projektu Wykonawczego.…
 • Tydzień 19 2019 r. środa, 15.05.2019 - W dniu 08.05.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu za pismem WOO-II.4222.1.2018.JS.9 wydał postanowienie dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji ZRID. Postanowienie zawiera warunki, jakie należy spełnić na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz nakłada obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej dla inwestycji. Dnia 10.05.2019 r.…
 • Tydzień 16 2019 r. wtorek, 30.04.2019 - Dnia 18.04.2019 r. w Biurze Inżyniera odbyła się Rada Techniczna nr 20. Tematem spotkania były bieżące sprawy projektowe oraz przebieg spraw administracyjno-kontraktowych. Wykonawca przedstawił stan weryfikacji oraz zatwierdzenia Projektów Wykonawczych branży drogowej, kanalizacji deszczowej i branży melioracyjnej, a także przebieg postępowania wydania decyzji ZRID procedowanego przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wykonawca oczekuje na wydanie decyzji…
 • Tydzień 14 2019 r. poniedziałek, 15.04.2019 - Trwa okres projektowania. Wykonawca uzyskał dotychczas zatwierdzenie Projektów Wykonawczych dla branży mostowej, branży konstrukcyjnej – ekrany akustyczne oraz rozbiórki, branży teletechnicznej, instalacyjnej, elektroenergetycznej i kolejowej. W dalszym ciągu trwają prace nad złożeniem do przeglądu Inżyniera kompletu dokumentacji STWiORB dla pozostałych robót. Dnia 05.04.2019 r. w Biurze Inżyniera odbyła się Rada Budowy nr 18. Podczas spotkania…
 • Tydzień 13 2019 r. poniedziałek, 15.04.2019 - W dniu 26.03.2019 r. w siedzibie GDDKiA o. Opole odbyła się Rada Techniczna nr 19. Na spotkaniu omówione zostały sprawy projektowe dotyczące Projektu Wykonawczego branży drogowej. Przyjęto stanowisko do uwag Inżyniera oraz postanowiono, że Wykonawca przedstawi nowe rozwiązanie konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. W zakresie spraw administracyjno-kontraktowych omówiono przebieg postępowania procedowanego przez Urząd Wojewódzki wniosku o wydanie…
 • Tydzień 10 2019 r. wtorek, 12.03.2019 - Trwa okres projektowania. Wykonawca złożył do przeglądu Inżyniera uzupełnione opracowania PW branży mostowej, drogowej oraz przezbrojeniowej. Trwa weryfikacja złożonych opracowań przez Zespół Inżyniera. W dalszym ciągu Wykonawca kontynuuje prace nad złożeniem kompletu dokumentacji STWiORB dla pozostałych robót. W dniu 08.03.2019 r. w Biurze Inżyniera odbyła się Rada Budowy nr 17. Celem spotkania było omówienie postępu…
 • Tydzień 8 2019 r. czwartek, 28.02.2019 - W dniu 21.02.2019 r. w siedzibie GDDKiA o. Opole odbyła się Rada Techniczna nr 18. Spotkanie miało charakter podsumowujący prace projektowe nad PW branży drogowej, mostowej i konstrukcyjnej – ekrany akustyczne. Podczas spotkania przyjęto ostateczne stanowisko do uwag Zamawiającego i Inżyniera do Projektów Wykonawczych.
 • Tydzień 6 2019 r. środa, 20.02.2019 - Trwa okres projektowania. Zespół Inżyniera zakończył prace nad weryfikacją Projektów Wykonawczych branży drogowej, mostowej oraz przezbrojeniowej. W dalszym ciągu Wykonawca kontynuuje prace nad PW kanalizacji deszczowej, melioracji, oświetlenia drogowego, zieleni drogowej oraz PW docelowej organizacji ruchu. Trwa opracowywanie przez Wykonawcę specyfikacji STWiORB dla branży drogowej i mostowej. Specyfikacje w zakresie branży elektroenergetycznej, teletechnicznej i konstrukcyjnej…
 • Tydzień 3 2019 r. wtorek, 22.01.2019 - Trwa okres projektowania. Prace projektowe nad Projektami Wykonawczymi branży drogowej, mostowej oraz przezbrojeniowej zostały zakończone i opracowania zostały złożone do przeglądu Inżyniera. W dalszym ciągu Wykonawca kontynuuje prace nad PW kanalizacji deszczowej, melioracji i oświetlenia drogowego. W dniu 15.01.2019 r. odbyła się Rada Budowy nr 15. Wykonawca przedstawił dotychczasowy postęp prac za okres sprawozdawczy (grudzień…
 • Tydzień 1 2019 r. poniedziałek, 14.01.2019 - Trwają prace projektowe nad opracowaniem Projektów Wykonawczych, STWiORB i Przedmiarów Robót branży drogowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz branży przezbrojeniowej. Wykonawca złożył do przeglądu Inżyniera komplet dokumentacji PW dla obiektów inżynierskich. Trwa ich weryfikacja przez Zespół Inżyniera.
 • Tydzień 51 2018 r. środa, 9.01.2019 - Trwa etap opracowania Projektów Wykonawczych, Specyfikacji Technicznych i Przedmiarów Robót. Wykonawca uzyskał uzgodnienie Projektu Wykonawczego branży przezbrojeniowej dla przebudowy kolizji sieci elektroenergetycznej sN i nN. W dalszym ciągu na uzgodnienie z gestorami oczekują PW przebudowy sieci WN oraz Projekt Wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej. Wykonawca w dniu 17.12.2018 r. przekazał do Wojewody Wielkopolskiego ostateczne wyjaśnienia oraz…
 • Tydzień 49 2018 r. czwartek, 13.12.2018 - Trwa okres projektowania. Wykonawca kontynuuje prace projektowe nad Projektami Wykonawczymi branży drogowej, mostowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przezbrojenia sieci. Trwa również opracowywanie dokumentacji STWiORB i Przedmiarów Robót dla przebudowy infrastruktury technicznej i pozostałych robót. Dnia 07.12.2018r. w siedzibie GDDKiA o. Opole odbyła się Rada Budowy nr 14. Wykonawca przedstawił zaawansowanie prac projektowych, planowane działania…
 • Tydzień 48 2018 r. środa, 5.12.2018 - Wykonawca kontynuuje prace projektowe nad Projektami Wykonawczymi (branża drogowa, mostowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe oraz przezbrojenia sieci). PW dotyczący przebudowy uzbrojenia sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w dalszym ciągu oczekuje na uzgodnienie z gestorami sieci. Wykonawca złożył do przeglądu Inżyniera PW przebudowy sieci gazowej i trwają prace nad jego weryfikacją. Dnia 30.11.2018r. Wykonawca wystąpił do Urzędu…
 • Tydzień 47 2018 r. wtorek, 27.11.2018 - Trwa okres projektowania. Wykonawca kontynuuje prace nad Projektami Wykonawczymi branży drogowej, mostowej oraz przezbrojenia sieci. Ponadto opracowywane są w dalszym ciągu PW dla kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz instrukcji eksploatacji i utrzymania. Wojewoda Wielkopolski w piśmie z dnia 15.11.2018r. skierowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zawnioskował na podstawie art. 86, w związku z art. 89…
 • Tydzień 46 2018 r. wtorek, 20.11.2018 - Wykonawca oczekuje na wydanie decyzji ZRID. Wojewoda Wielkopolski w piśmie z dnia 30.10.2018r. (dotyczącym wniosku o wydanie decyzji ZRID z dnia 01.08.2018 r.) wyznaczył nową datę załatwienia sprawy do dnia 28.12.2018r. w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym. Kontynuowane są prace projektowe nad Projektami Wykonawczymi branży drogowej i mostowej. Ponadto opracowywane są w dalszym ciągu PW…
 • Tydzień 45 2018 r. środa, 14.11.2018 - W dniu 9.11.2018 r. w nowej siedzibie Biura Inżyniera w Kępnie przy ul. Przemysłowej 8 odbyła się Rada Budowy nr 13. Podczas spotkania Wykonawca przedstawił postęp prac projektowych w październiku oraz działania planowane na miesiąc listopad 2018r. W okresie sprawozdawczym tj. 01 do 31.10.2018r. Wykonawca kontynuował prace związane z opracowaniem Projektów Wykonawczych branży drogowej, obiektów inżynierskich,…
 • Tydzień 44 2018 r. wtorek, 6.11.2018 - Trwa opracowywanie Projektów Wykonawczych branży drogowej oraz mostowej. Projekty wykonawcze dotyczące przebudowy infrastruktury technicznej i usunięcia kolizji w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej, elektroenergetycznej oczekują na uzgodnienie z gestorami sieci. Zakończono prace nad Projektem Wykonawczym, STWiORB i Przedmiarami Robót dla przebudowy kolizji sieci wodno-kanalizacyjnej i urządzeń SRK. Opracowania zostały przekazane do Inżyniera do przeglądu przez zespół…
 • Tydzień 43 2018 r. wtorek, 30.10.2018 - Trwa okres projektowania. W tygodniu sprawozdawczym Wykonawca kontynuował prace związane z opracowaniem Projektu Wykonawczego (branży drogowej, obiektów inżynierskich, robót branżowych), Specyfikacji Technicznych, Projektu Stałej Organizacji Ruchu oraz Przedmiaru Robót (dla Robót Przezbrojeniowych).
 • Tydzień 42 2018 r. piątek, 19.10.2018 - W dniu 19.10.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 15. Wykonawca omówił zakres prac zrealizowanych w tygodniu sprawozdawczym oraz zaprezentował plan działań przewidzianych do realizacji w tygodniu 43. W dniu 18.10.2018 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Projektanta, odbyło się spotkanie poświęcone uwagom Urzędu…
 • Tydzień 41 2018 r. wtorek, 16.10.2018 - Trwa okres projektowania. W tygodniu sprawozdawczym Wykonawca kontynuował prace związane z opracowaniem Projektu Wykonawczego (branży drogowej, obiektów inżynierskich, robót branżowych), Specyfikacji Technicznych, Projektu Stałej Organizacji Ruchu oraz Przedmiaru Robót (dla robót przezbrojeniowych)
 • Tydzień 40 2018 r. środa, 10.10.2018 - W dniu 05.10. 2018r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Budowy nr 12. W czasie spotkania zebrani omówili postęp prac zrealizowanych przez Wykonawcę w miesiącu wrześniu. Wykonawca zaprezentował również plan działań na miesiąc październik. Inżynier Rezydent poinformował, że od dnia 02.11.2018r. zostanie uruchomione biuro Inżyniera w Kępnie przy ul. Przemysłowej 8 (I piętro).
 • Tydzień 39 2018 r. wtorek, 2.10.2018 - W dniu 28 września 2018r. Wojewoda Wielkopolski działając zgodnie z zapisami art.11d ustęp 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID na wniosek złożony w dniu 1 sierpnia 2018r i uzupełniony w dniu 17 września 2018 r.…
 • Tydzień 38 2018 r. wtorek, 25.09.2018 - W dniu 20.09.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 14. Wykonawca poinformował, że obecnie prowadzi prace związane z opracowaniem Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznych oraz Przedmiarów Robót. W czasie spotkania Wykonawca przedstawił szczegółowy harmonogram zawierający terminy opracowania i przekazania do przeglądu Inżyniera poszczególnych tomów Projektu Wykonawczego. Wykonawca poinformował, że w dniu…
 • Tydzień 37 2018 r. wtorek, 18.09.2018 - W tygodniu sprawozdawczym Wykonawca kontynuował prace związane z opracowaniem Projektu Wykonawczego (branży drogowej, obiektów inżynierskich, robót branżowych), Specyfikacji Technicznych (dla przebudowy kolizji), Projektu Stałej Organizacji Ruchu oraz Przedmiaru Robót (dla robót przezbrojeniowych).
 • Tydzień 36 2018 r. wtorek, 11.09.2018 - W dniu 07.09.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Budowy nr 11. Podczas spotkania Wykonawca zrelacjonował postęp Prac Projektowych zrealizowanych w miesiącu sierpniu 2018 r. oraz zaprezentował Plan Prac Projektowych na miesiąc wrzesień.
 • Tydzień 35 2018 r. wtorek, 4.09.2018 - W tygodniu sprawozdawczym Wykonawca kontynuował prace związane z opracowaniem Projektu Wykonawczego (branży drogowej, obiektów inżynierskich, robót branżowych), Specyfikacji Technicznych (dla przebudowy kolizji) oraz Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
 • Tydzień 34 2018 r. wtorek, 28.08.2018 - W tygodniu sprawozdawczym Wykonawca kontynuował prace związane z opracowaniem Projektu Wykonawczego (branży drogowej, obiektów inżynierskich, robót branżowych), Specyfikacji Technicznych (dla przebudowy kolizji) oraz Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
 • Tydzień 33 2018 r. wtorek, 21.08.2018 - W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z opracowaniem Projektu Wykonawczego (branży drogowej, obiektów inżynierskich, robót branżowych) , Specyfikacji Technicznych (dla przebudowy kolizji) oraz Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
 • Tydzień 32 2018 r. wtorek, 14.08.2018 - W dniu 10.08.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Budowy nr 10. W czasie spotkania Wykonawca omówił zakres prac projektowych zrealizowanych w miesiącu lipcu oraz zaprezentował plan działań na miesiąc sierpień.
 • Tydzień 31 2018 r. wtorek, 7.08.2018 - W dniu 31.07.2018 r. PGW Wody Polskie wydało decyzje o udzielaniu pozwolenia wodnoprawnego. W dniu 01.08.2018 r. Wykonawca złożył do Wojewody Wielkopolskiego Wniosek o wydanie Decyzji ZRID. Ponadto Projektant przystąpił do opracowywania Projektu Wykonawczego
 • Tydzień 30 2018 r. wtorek, 31.07.2018 - W dniu 26.07.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 13. Głównym celem spotkanie było zatwierdzenie Projektu Budowlanego oraz Raportu ponownej Oceny Oddziaływania inwestycji na Środowisko. Ponadto Wykonawca w tygodniu sprawozdawczym koncentrował się na uzupełnianiu Wniosku o wydanie Decyzji ZRID.
 • Tydzień 29 2018 r. wtorek, 24.07.2018 - Wykonawca kontynuował prace związane z przygotowaniem materiałów do Wniosku o wydanie Decyzji ZRID. Trwa uzupełnianie Projektu Budowlanego przez Wykonawcę oraz prowadzona jest ponowna analiza Projektu Budowlanego przez zespół Weryfikatorów.
 • Rada Budowy nr 9 wtorek, 10.07.2018 - W dniu 06.07.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Budowy nr 9. W czasie spotkania Wykonawca przedstawił zakres Prac zrealizowanych w miesiącu sprawozdawczym oraz zaprezentował plan Prac na miesiąc lipiec.
 • Tydzień 28 2018r. wtorek, 3.07.2018 - W dniu 09.07.2018 r. został zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu dodatek do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej W dniu 10.07.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 12. W czasie spotkania zebrani omówili stanowisko Wykonawcy na uwagi Inżyniera i Zamawiającego do Projektu Architektoniczno-Budowlanego. W dniu 11.07.2018 r. Urząd Gminy Baranów wydał Decyzje o…
 • Rada Techniczna nr 11 wtorek, 26.06.2018 - W dniu 21.06.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 11. Podczas spotkania Wykonawca przedstawił zakres Prac Projektowych zrealizowanych w Tygodniu 25 2018r. oraz zaprezentował Plan na przyszłe tygodnie. Prowadzone były prace w zakresie: przygotowania materiałów na Naradę Koordynacyjną (ZUDP) przygotowania materiałów do Wniosku o wydanie decyzji ZRID W dniu 21.06.2018…
 • Wykonawca kontynuował opracowywanie Projektów oraz przygotowanie wniosku na Naradę Koordynacyjną wtorek, 19.06.2018 - W tygodniu 24 2018 r. Wykonawca kontynuował Prace Projektowe w zakresie opracowania Projektu Budowlanego, Projektu Podziału Nieruchomości oraz przygotowaniem wniosku na Naradę Koordynacyjną. W ramach przygotowania Wniosku na Naradę Koordynacyjną Wykonawca wystąpił o wydanie opinii do następujących instytucji: Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Ministerstwa Zdrowia Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu…
 • Rada Budowy nr 8 środa, 13.06.2018 - W dniu 07.06.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Budowy nr 8. Podczas Rady omówiono postęp oraz plan Prac Projektowych. Bezpośrednio po Radzie odbyło się spotkanie poświęcone Projektowi Linii Rozgraniczających.
 • Wykonawca prowadził prace związane wprowadzaniem do Projektu Budowlanego wtorek, 5.06.2018 - W tygodniu 22 2018r. Wykonawca prowadził prace związane wprowadzaniem do Projektu Budowlanego (wszystkich branż) oraz Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko uwag Inżyniera i Zamawiającego. Ponadto Wykonawca przygotował Wniosek o wydanie Pozwoleń Wodnoprawnych oraz prowadził prace nad przygotowaniem materiałów na Naradę Koordynacyjną.
 • Rada Techniczna nr 10 wtorek, 29.05.2018 - W dniu 25.05.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 10. Podczas spotkania Wykonawca przedstawił postęp Prac Projektowych oraz Plan na następny Tydzień. W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z opracowaniem Projektu Budowlanego (wszystkich branż), Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko, Dokumentacji Hydrogeologicznej, Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz uzyskaniem Pozwoleń Wodnoprawnych.
 • Wykonawca kontynuował Prace Projektowe związane z opracowaniem Projektu Budowlanego wtorek, 22.05.2018 - W tygodniu 20 Wykonawca kontynuował Prace Projektowe związane z opracowaniem Projektu Budowlanego w zakresie: branży drogowej obiektów inżynierskich odwodnienia pasa drogowego i kanalizacji deszczowej oświetlenia pasa drogowego przebudowy kolizji sanitarnych, elektrycznych oraz sieci gazowych rozbiórki budynków. Ponadto Wykonawca przystąpił do przygotowania planu BIOZ oraz materiałów na Naradę Koordynacyjną.
 • Rada Budowy nr 7 wtorek, 15.05.2018 - W dniu 11.05.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Budowy nr 7. Głównym tematem spotkania było omówienie postępu Prac Projektowych w miesiącu sprawozdawczym. Wykonawca opracował Raport ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko, Wstępny Projekt Budowlany oraz Mapę do Celów Projektowych.
 • Rada Techniczna nr 9 środa, 2.05.2018 - W dniu 24.04.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 9. Głównym tematem spotkania było omówienie uwag Inżyniera i Zamawiającego do Wstępnego Projektu Budowlanego. Ponadto omówiono aktualny postęp prac projektowych.  
 • Wykonawca kontynuował prace projektowe oraz roboty terenowe poniedziałek, 23.04.2018 - W tygodniu 16 2018 r. Wykonawca kontynuował prace projektowe oraz roboty terenowe w zakresie: aktualizacji mapy do celów projektowych raportu ponownej Oceny Oddziaływania inwestycji na Środowisko operatów wodno-prawnych. W dniu 17.04.2018 r. Wykonawca zakończył badania terenowe prowadzone w ramach uzupełniających badań geologicznych.
 • Wykonawca prowadził prace projektowe oraz roboty terenowe wtorek, 17.04.2018 - W tygodniu 15 2018 r. Wykonawca prowadził prace projektowe oraz roboty terenowe w zakresie: aktualizacji mapy do celów projektowych uzupełniających badań geologicznych raportu ponownej Oceny Oddziaływania inwestycji na Środowisko operatów wodno-prawnych. Trwa weryfikacja Wstępnego Projektu Budowlanego przez zespół Inżyniera.
 • Rada Budowy nr 6 wtorek, 10.04.2018 - W dniu 06.04.2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 6. Podczas spotkania Wykonawca przedstawił zakres Prac Projektowych zrealizowanych w miesiącu sprawozdawczym oraz zaprezentował Plan na kolejny miesiąc.
 • Wstępny Projekt Budowlany oraz Opinia Geotechniczna środa, 4.04.2018 - W dniu 30.03.2018 r. Wykonawca złożył do Inżyniera i Zamawiającego Wstępny Projekt Budowlany oraz Opinię Geotechniczną (Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego). W tym samym dniu Wykonawca przekazał do Inżyniera zatwierdzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Projekt Robót Geologicznych.
 • Rada Techniczna nr 8 czwartek, 29.03.2018 - W dniu 23.03.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 8, w czasie spotkania omówiono postęp prac projektowych. Wykonawca kontynuował prace projektowe związane z opracowaniem mapy do celów projektowych, Wstępnego Projektu Budowlanego, Raportu ponownej Oceny Odziaływania na Środowisko oraz uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych. Ponadto Wykonawca rozpoczął prace związane z opracowaniem planu ratowniczych…
 • Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem mapy wtorek, 20.03.2018 - W tygodniu 11 2018 r. Wykonawca kontynuował prace projektowe związane z opracowaniem mapy do celów projektowych, Wstępnego Projektu Budowlanego, Raportu ponownej Oceny Odziaływania na Środowisko oraz uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych.
 • Rada Budowy nr 5 wtorek, 13.03.2018 - W dniu 09.03.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Budowy nr 5. W czasie spotkania omówiono postęp oraz plan prac projektowych. Wykonawca w miesiącu sprawozdawczym kontynuował prace projektowe związane z opracowaniem mapy do celów projektowych, Wstępnego Projektu Budowlanego, Raportu ponownej Oceny Odziaływania na Środowisko oraz uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych.
 • Opracowanie mapy do projektowych wtorek, 6.03.2018 - W tygodniu 9 2018 r. Wykonawca prowadził prace projektowe związane z opracowaniem mapy do projektowych, Wstępnego Projektu Budowlanego, Raportu ponownej Oceny Odziaływania na Środowisko oraz uzyskaniem Pozwoleń wodno-prawnych.
 • Rada Techniczna nr 7 piątek, 23.02.2018 - W dniu 23.02.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 7. W czasie spotkania omówiono postęp Prac Projektowych. Wykonawca koncentrował swoje działania nad opracowaniem mapy do projektowych, Wstępnego Projektu Budowlanego oraz Raportu ponownej Oceny Odziaływania na Środowisko. Ponadto Wykonawca wystąpił o uzgodnienie Projektu Budowlanego wiaduktów na liniami kolejowymi (WS-07 – nad…
 • Opracowanie wstępnego projektu budowlanego wtorek, 20.02.2018 - W tygodniu 7 Wykonawca prowadził prace projektowe w zakresie: opracowania Wstępnego Projektu Budowlanego uzyskania sprawozdań z wywiadów branżowych mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych Raportu z ponownej Oceny Oddziaływania Inwestycji na Środowisko opracowania operatów wodno-prawnych dla urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód.
 • Rada Budowy nr 4 wtorek, 13.02.2018 - W dniu 09.02.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Budowy nr 4. W czasie spotkania omówiono Raport Miesięczny Wykonawcy za okres od 01.01.2018 do 31.01.2018 r. W miesiącu sprawozdawczym Wykonawca zakończył prace projektowe w zakresie opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Ponadto Wykonawca wystąpił do zarządców dróg, administratorów kolei oraz cieków wodnych o wydanie Warunków…
 • Wstępny Projekt Budowlany wtorek, 6.02.2018 - W tygodniu 5 2018 r. Wykonawca, w ramach realizowanej inwestycji, prowadził prace projektowe nad Wstępnym Projektem Budowlanym oraz Raportem z ponownej oceny inwestycji na środowisko.
 • Szczegółowe warunki techniczne wtorek, 30.01.2018 - W tygodniu 4 2018 r. Wykonawca, w ramach realizowanej inwestycji, wystąpił o wydanie szczegółowych warunków technicznych przebudowy do następujących gestorów i zarządców: sieci teletechnicznych: TK-Telkom Sp. Z o.o. przebudowy sieci teletechnicznej PKP TELKOL Sp. Z o.o. ORANGE S.A. NETIAS.A sieci wodociągowej i kanalizacji: Wodociągi Kępińskie sp. z o.o. Wykonawca wystąpił również do Starostwa Powiatowego w…
 • Rada Techniczna nr 6 wtorek, 23.01.2018 - W dniu 19.01.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 6. W czasie spotkania omówiono odpowiedzi na uwagi Zamawiającego i Weryfikatorów odnośnie Koncepcji rozwiązań projektowych przedstawionych przez Wykonawcę. Po spotkaniu odbyło się spotkanie poświęcone negocjacjom odnośnie budowy łącznika do istniejącej drogi krajowej nr 11 (do km 13+420) wraz z budową pełnego…
 • Rada Budowy nr 3 piątek, 12.01.2018 - W dniu 12.01.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Budowy nr 3. W czasie omówiono Raport Miesięczny Wykonawcy za okres od 01.12.2017 do 31.12.2017 r. W miesiącu sprawozdawczym Wykonawca zakończył prace projektowe w zakresie: Projektu Robót Geologicznych Prognozy i Analizy Ruchu Koncepcji rozwiązań projektu w ramach Projektu Budowlanego Ponadto Wykonawca złożył do…
 • Rada Techniczna nr 5 piątek, 5.01.2018 - W dniu 05.01.2018 r. w siedzibie zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 5. W czasie spotkania omówione zostały działania podjęte przez Wykonawcę w ramach realizowanego zdania. Wykonawca prowadził prace projektowe związane z przygotowaniem: Prognozy Ruchu Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych Raportu Oddziaływania na Środowisko w ramach ponownej oceny Projektu Architektoniczno-Budowlanego
 • Złożenie wniosku piątek, 22.12.2017 - W dniu 22.12.2017 r. Wykonawca złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych.
 • Koncepcje rozwiązań projektowych wtorek, 19.12.2017 - W tygodniu 50 Wykonawca opracował koncepcje rozwiązań projektowych w zakresie: Planu sytuacyjnego przebiegu obwodnicy wraz z lokalizacją węzłów Profili podłużnych ilustrujących niweletę drogi S11 Przekroju poprzecznego trasy zasadniczej oraz dróg poprzecznych Schematu odwodnienia trasy Przekrojów poprzecznych oraz podłużnych obiektów inżynierskich
 • Rada Techniczna nr 4 piątek, 15.12.2017 - W dniu 15.12.2017 w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 4
 • Rada Budowy nr 2 piątek, 8.12.2017 - W dniu 8.12.2017 r. w biurze Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Budowy nr 2
 • Wypisy z rejestru gruntów czwartek, 7.12.2017 - W tygodniu 49 Wykonawca uzyskał wypisy z rejestru gruntów
 • Projekt Robót Geologicznych poniedziałek, 27.11.2017 - W dniu 27.11.2017 Wykonawca opracował Projekt Robót Geologicznych
 • Rada Techniczna nr 3 piątek, 24.11.2017 - W dniu 24.11.2017 w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 3
 • Rada Budowy nr 1 piątek, 10.11.2017 - W dniu 10.11.2017 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 1.
 • Rada Techniczna nr 2 piątek, 27.10.2017 - W dniu 27.10.2017 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Techniczna nr 2.
 • Przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania. czwartek, 26.10.2017 - Rozpoczęto prace w zakresie przygotowania materiałów wyjściowych do projektowania. Wykonawca przystąpił do uzyskania wypisów z rejestru gruntów i budynków dla działek objętych inwestycją. Projektant powołany przez Wykonawcę rozpoczął opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych w zakresie układu drogowego wraz z systemem odwodnienia oraz obiektów inżynierskich.
 • Rada Techniczna nr 1 czwartek, 12.10.2017 - W dniu 12.10.2017 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Techniczna nr 1.
 • Wystąpienie wykonawcy niedziela, 8.10.2017 - W dniu 08.10.2017 r. Wykonawca wystąpił do instytucji i zarządców (w zakresie branży drogowej, obiektów inżynierskich oraz ochrony środowiska) o wydanie warunków technicznych i uzgodnień